Bouw Monument De Tukkers

Op dit moment wordt er bij De Tukkers hard gewerkt aan de bouw van een eigen monument op Sportpark ’t Loarkamp. Bij de entree van ons complex zijn vrijwilligers direct na het voetbalseizoen begonnen met het verwijderen van de 3 sponsorballen ter ere van ons 75-jarig bestaan in 2007.

Op deze pijlers rust onze vereniging
Op de plek tussen de bestuurskamer en het hoofdveld komt een mooi, nieuw bouwwerk met bijbehorende symboliek. Dit monument geeft de pijlers weer waar onze hand,- en voetbalvereniging op rust. Deze pijlers zijn diep verankert in een stevig en robuust fundament. Iedere rvs-pijler geeft een groep weer die voor onze vereniging van onschatbare waarde is. Een pijler voor al onze leden, voor de vele vrijwilligers, voor onze trouwe sponsoren, voor de leden van verdienste en een pijler voor onze ereleden. Iedere pijler is ook voorzien van een inscriptie. Tevens is er een bijzondere pijler die een centrale plek op het monument inneemt. Een pijler die ruimte geeft voor onze eigen gevoelens, gedachten en herinneringen. Een pijler die ervoor zorgt dat we de mensen die niet meer bij ons zijn nooit zullen vergeten. Dat ook deze pijler en mensen altijd met De Tukkers verbonden blijven. Het monument wordt verder nog voorzien van een rvs-plaat met Tukkers logo. Bovenop komt een robuuste rvs-afdekplaat en een plateau met inscriptie:
“Op deze pijlers rust onze vereniging”

Mooie samenwerking
Het bijzondere is dat van iedere groep, iedere pijler ook mensen betrokken zijn bij de voorbereidingen en realisatie van het monument. Mooi om te zien dat door een zorgvuldige voorbereiding en goede samenwerking nieuwe ideeën ontstaan en daadwerkelijk gerealiseerd worden.
De werkzaamheden vorderen gestaag en de verwachting is dat bij de start van het nieuwe voetbalseizoen het monument gereed is. Vanzelfsprekend zullen we op toepasselijke wijze het monument officieel openen.

De Tukkers wil alle betrokkenen bij de voorbereidingen en bouw van het monument ontzettend bedanken voor hun inzet en support!

Namens De Tukkers een hele fijne vakantie gewenst.

René Hoek
Voorzitter De Tukkers