Wedstrijdsecretariaat Jeugd

Vaststellen wedstrijden

Competitie- en bekerwedstrijden worden door de KNVB vastgesteld. Op de website van De Tukkers vind je per team een link naar het wedstrijdprogramma voor de eerstkomende weken. Oefenwedstrijden worden in onderling overleg tussen het wedstrijdsecretariaat en de kaderleden vastgesteld.

Indeling competitie

De Technische Commissie geeft richting de KNVB aan welk team in welke klasse bij voorkeur dient te spelen. Daarnaast gelden er specifieke promotie/degradatieregels die bepalen in welke klasse een bepaald team komt te spelen. Bij de pupillen wordt de competitie ingedeeld in een najaars- en voorjaarscompetitie. Om een gelijkwaardiger competitie te vormen is de eindstand van de najaarscompetitie mede bepalend voor de indeling van de voorjaarscompetitie.

Oefenwedstrijden / Bekerwedstrijden tijdens voorbereiding / winterstop

Oefenwedstrijden worden in onderling overleg tussen het wedstrijdsecretariaat en de kaderleden vastgesteld. Overige oefenwedstrijden worden in de loop van het seizoen door de kaderleden aan hun teams gecommuniceerd. Bij oefenwedstrijden en bekerwedstrijden dient de jeugdleider zelf voor een scheidsrechter te zorgen.

Schoolvakanties

De KNVB houdt slechts ten dele rekening met de schoolvakanties bij het inplannen van competitiewedstrijden. Het zal daardoor kunnen voorkomen dat er (inhaal)wedstrijden worden gespeeld op de zaterdagen in de betreffende vakanties. Tijdens de reguliere schoolvakanties gedurende het seizoen wordt er door alle teams gewoon doorgetraind.

Het Nieuwe Pupillenvoetbal

Sinds het seizoen 2017-2018 spelen de JO8 en JO9 in de nieuwe wedstrijdvorm 6×6. Er wordt gespeeld op een kleiner speelveld, het ‘ingooien’ heeft plaatsgemaakt voor het ‘indribbelen’, en in plaats van een scheidsrechter heeft de spelbegeleider de taak om een oogje in het zeil te houden. Uitslagen worden uitsluitend bijgehouden om gelijkwaardige competities te kunnen maken, niet voor een eindklassement. Met ingang van het seizoen 2018-2019 spelen ook de JO10, JO11 en JO12 teams volgens de nieuwe wedstrijdvormen.

Spelregelbewijs JO17-junioren

Elk seizoen moeten de 2e jaar JO17–spelers verplicht hun spelregelbewijs halen. Het spelregelbewijs maakt voetballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in en begrip voor de beslissingen van de scheidsrechter. Dit zorgt weer voor een sportiever spel. Het spelregelbewijs kan gehaald worden via Voetbalmasterz, een website die jeugdspelers op een speelse maar vooral ook op een duidelijke manier voorbereidt op het kunnen behalen van het spelregelbewijs. Zo zijn er veel oefenmogelijkheden en is er uitleg over de regels en over spelsituaties. Beide aan de hand van sprekende voorbeelden, vaak uit het topvoetbal. Coördinatie Spelregelbewijs: Rob Wesselink.

Indeling speelvelden

In samenspraak met het wedstrijdsecretariaat worden de speelvelden ingedeeld. Daarbij wordt zo goed mogelijk gekeken naar de beschikbaarheid van de velden en het gedurende het seizoen zo eerlijk mogelijk indelen van de wedstrijden op kunstgras c.q. natuurgras. De veldindeling kun je vinden in de vitrinekast bij het toegangshek op ons sportcomplex. Coördinatie veldindeling: Eddie Hulshof.

Indeling kleedkamers

Voor elke wedstrijddag wordt er een specifieke kleedkamerindeling gemaakt. Daaruit kun je aflezen in welke kleedkamer jouw team wordt verwacht en ook die van de tegenstander. Er wordt getracht om de teams zoveel mogelijk in dezelfde kleedkamer te plaatsen. De kleedkamerindeling kun je vinden in de vitrinekast bij het toegangshek op ons sportcomplex. Daarnaast is er een vaste kleedkamer-indeling gemaakt: een team zit gedurende het seizoen altijd in dezelfde kleedkamer.

Afgelastingen

We beschikken bij De Tukkers over twee prachtige kunstgrasvelden waar we graag zoveel mogelijk gebruik van willen maken. De Werkgroep Jeugd stimuleert jeugdtrainers en jeugdleiders bij afgelastingen maximaal gebruik te maken van de faciliteiten binnen onze vereniging, want naast de kunstgrasvelden biedt ook het jeugdhonk alle gelegenheid om met het team een activiteit te organiseren. Mochten de kunstgrasvelden in de winterperiode een periode van langer dan een week niet bespeelbaar zijn dan kunnen de betreffende teams eenmalig op kosten van De Tukkers één uur gaan zaalvoetballen in De Danne te Albergen.

Keuring trainings- en voetbalvelden

De keuring van de velden i.v.m. het spelen van officiële wedstrijden wordt gedaan door de consul (Johan Bouhuis). De keuring van de velden i.v.m. trainingen en/of oefenwedstrijden wordt gedaan door de terreinknecht (Hennie Voss). Afgekeurde velden mogen niet worden betreden om schade te voorkomen. Daarnaast kan de KNVB besluiten tot een algehele afgelasting voor het District Oost. Houdt voor afgelastingen de diverse media in de gaten, waaronder de website van De Tukkers.

Mobiel Digitaal Wedstrijdformulier

Bij beker- en competitiewedstrijden van teams uit de categorie JO19 t/m JO8 dient door de betreffende jeugdleiders het Mobiel Digitaal Wedstrijdformulier ingevuld te worden. Voor specifieke vragen hierover kun je terecht bij het Wedstrijdsecretariaat.

Spelregels kampioenschap

Binnen de KNVB gelden heldere regels met betrekking tot het eindklassement in een competitie (vb. een team met dispensatiespelers kan wel kampioen worden, maar niet promoveren). Uiteraard respecteren we binnen De Tukkers deze uitgangspunten. Mocht een team kampioen worden dan biedt de vereniging dat team een versnapering aan in het jeugdhonk. Een goede afstemming tussen de betreffende jeugdleiders en de kantinecommissie is daarbij aan te bevelen. Aan de jeugdleiders wordt gevraagd het mooie nieuws van het behaalde kampioenschap wereldkundig te maken door een persbericht de deur uit te doen naar de relevante media (website De Tukkers, Op en Rond de Essen, www.tubbergen.nieuws.nl).

Deelname toernooien

Het ALBO toernooi is een prachtig jaarlijks terugkerend evenement waarbij diverse regionale JO9 en JO11 teams naar De Tukkers komen om in toernooiverband hun wedstrijden te spelen. Daarnaast wordt De Tukkers regelmatig door andere verenigingen uitgenodigd om aan een toernooi deel te nemen. We hebben afgesproken dat elk team minimaal aan één van die toernooien deelneemt. Deelname aan meerdere toernooien is mogelijk in overleg met het Wedstrijdsecretariaat. Daarnaast komt het voor dat dat teams van De Tukkers worden uitgenodigd om aan (buitenlandse) meerdaagse toernooien deel te nemen. Mocht er interesse zijn om hieraan deel te nemen dan kunnen de betreffende teams een verzoek indienen bij de Werkgroep Jeugd voor een bijdrage in de kosten vanuit de vereniging.