Gebreken complex melden

U kunt bij mogelijke gebreken gebruik maken van het volgende e-mailadres:

bertussteenwelle@gmail.com

Stuur uw e-mail zo gedetailleerd mogelijk en wij zullen zo spoedig mogelijk het gebrek in behandeling nemen.