Keuring velden

Algemeen
Alle velden zijn in beheer bij Stichting De Tukkers. Deze stichting stelt de velden weer ter beschikking aan RKSV De Tukkers voor het beoefenen van sport in het algemeen en voetbaltrainingen en -wedstrijden in het bijzonder.

Om de velden in een goed en een zo optimaal mogelijke staat te houden en om de veiligheid van spelers/leden te waarborgen zijn er criteria opgesteld wanneer de velden niet gebruikt kunnen worden.

Officiële wedstrijden
Alle velden worden ten behoeve van officiële wedstrijden, indien nodig gekeurd door de consul. Bij mindere terrein- en/of weeromstandigheden keurt hij de velden op vrijdagavond of zaterdagmorgen, resp. zaterdagavond of zondagmorgen.

Als de velden of de veiligheid van de spelers het niet toelaten, worden de velden geheel of gedeeltelijk afgekeurd en alle of een deel van de officiële wedstrijden afgelast. Wanneer er gelijktijdig ook niet officiële wedstrijden gepland staan, dan wordt in onderling overleg met de beheerder de kwaliteit van de velden besproken. (Richtlijnen voor terreinkeuring zijn te vinden in de Handleiding voor consuls van de KNVB).

Bij volledige of gedeeltelijke afkeuring van velden geeft de consul dit zo spoedig mogelijk door aan de volgende personen:

 • Wedstrijdsecretariaat Jeugd (Ellen Alberink, wedstrijdzakenjeugd@detukkers.nl en 06-20051155) of wedstrijdsecretariaat Senioren (Ben van de Weer, voetbal@detukkers.nl en 06-37419881). Deze personen bepalen welke wedstrijden worden afgelast en melden deze afgelasting in SportLink en plaatsen het op “De Tukkers” website, Twitter en facebook.
  De personen zorgen ook voor afmelding bij de aangewezen scheidsrechter(s).
 • De contactpersoon van de kantinecommissie (Chris Schoneveld, kantine.detukkers@gmail.com), ten behoeve van de bezetting van de kantine.

Gedeeltelijke afgelasting
De consul beslist niet welke officiële wedstrijden wel of niet doorgaan. Dit is voorbehouden aan de betreffende werkgroep (veelal het wedstrijdsecretariaat). Hierbij geldt dat:

 • De eerste elftallen, landelijke A-, B- en C-junioren tot en met de tweede divisies en de vrouwen, hoofd- en eerste klasse op een veld moeten spelen met een speelveldafzetting;
 • Voor geen enkel reserve-elftal een verplichting geldt om te moeten spelen op een hoofdveld;
 • Wedstrijden van categorie A te allen tijde voorrang krijgen boven wedstrijden uit categorie B;
 • Rekening moet worden gehouden met het feit dat op kunstgras gespeeld moet worden wanneer dit op de accommodatie aanwezig is (en dit veld niet is afgekeurd);
 • Voor de eerste elftallen hierbij een afwijkende regel geldt (uitwijk is bij inschrijving een vrije keuze);
 • Uitwijk van het eerste elftal naar kunstgras alleen mag/kan wanneer dit vooraf is goedgekeurd door de KNVB (zie publicatie op knvb.nl); Bij De Tukkers zijn de kunstgrasvelden goedgekeurd.
 • Alle bekerwedstrijden, ongeacht niveau, moeten voor de afgelastingen worden beschouwd als wedstrijden van categorie A.

Wanneer de vereniging beschikt over een goedgekeurd en gecertificeerd kunstgrasveld moeten wedstrijden ook op dit veld worden gespeeld. Voldaan moet worden aan de bepalingen zoals vermeld in het Handboek en met inachtneming van de regeling betreft het automatisch doorschuiven van wedstrijden (subparagraaf 2.6.6) en het uitwijken naar kunstgras (subparagraaf 2.6.7) van de handleiding voor consuls van de KNVB.

Niet officiële (oefen- en vriendschappelijke) wedstrijden en trainingen
Alle velden worden ten behoeve van niet officiële wedstrijden en trainingen, indien nodig gekeurd door de terreinbeheerder. Dit is afhankelijk van de terrein- en/of weersomstandigheden.

Als de kwaliteit van de velden of de veiligheid van de spelers het niet toelaten, worden de velden geheel of gedeeltelijk afgekeurd en alle of een deel van de niet officiële wedstrijden en eventueel ook de trainingen afgelast. De terreinbeheerder kan hierover een vooroverleg voeren met het lid van de Stichting De Tukkers, belast met het beheer van het complex. Het oordeel van de beheerder is bindend.

Wanneer er gelijktijdig ook officiële wedstrijden gepland staan, dan wordt in onderling overleg met de consul de kwaliteit van de velden besproken.

Bij afkeuring van velden en ook wanneer de velden weer bespeelbaar zijn ten behoeve van niet officiële wedstrijden en/of trainingen geeft de beheerder zo spoedig mogelijk bericht aan wedstrijdsecretariaat Jeugd (Ellen Alberink, wedstrijdzakenjeugd@detukkers.nl en/of 06-20051155) of wedstrijdsecretariaat Senioren (Ben van de Weer, voetbal@detukkers.nl en/of 06-37419881).

Deze personen melden:

 1. De afgelasting van niet officiële wedstrijden aan de:
  • Tegenstander(s), eigen leider(s) en/trainer(s) en plaatsen het eventueel op de “De Tukkers” website, Twitter en facebook.
  • Aangewezen of eventuele clubscheidsrechter(s).
  • Contactpersoon van de kantinecommissie (kantinebeheerder =
  • Chris Schoneveld, kantine.detukkers@gmail.com) ten behoeve van de bezetting van de kantine.
 1. De afkeuring van velden ten behoeve van trainingen aan:
  • De leiders en/of trainers van de teams en plaatsen het eventueel op de “De Tukkers” website, Twitter en facebook.
  • Contactpersoon van de kantinecommissie (kantinebeheerder = Chris Schoneveld, kantine.detukkers@gmail.com) ten behoeve van de bezetting van de kantine.

Enkele criteria voor afkeuring zijn:

 1. Bij sneeuw, hagel of ijzel op de wedstrijdvelden worden deze afgekeurd, zowel voor officiële wedstrijden, niet officiële wedstrijden als voor trainingen. Er wordt geen sneeuw geruimd.
 2. Bij sneeuw, hagel of ijzel op het trainingsveld en indien de ondergrond onvoldoende is opgedroogd wordt ook dit veld afgekeurd. Hier zal terughoudend mee worden omgegaan.
 3. Bij sneeuw, hagel of ijzel op het trainingsveld en indien de ondergrond voldoende is opgedroogd kan deze gebruikt worden voor trainingen. Omdat in dit geval de kunstgrasvelden niet gebruikt kunnen worden voor trainingen wordt medewerking van eenieder gevraagd om “in te schikken”, zodat eenieder die wil de gelegenheid krijgt te trainen. Graag de ruimte goed benutten en ”niet alleen” direct nabij de toegang. Hier is de grasgroei vaak al het minst en daardoor ook het minst opgedroogd!
 4. Bij/na overvloedige regen:
  • Kunnen de kunstgrasvelden gebruikt worden.
  • Wordt het natuurgras trainingsveld afgekeurd. In dat geval wordt medewerking van eenieder gevraagd om “in te schikken” op de kunstgrasvelden.
 5. Bij kale vorst boven de -10 oC worden zowel de kunstgrasvelden als het natuurgrastrainingsveld niet afgekeurd voor trainingen. Het gebruik van het natuurgrastrainingsveld voor trainingen is in die gevallen, met betrekking tot de eigen veiligheid, voor eigen beoordeling en verantwoording.
 6. Bij kale vorst, beneden -10 oC worden de kunstgrasvelden afgekeurd. Het gebruik van het natuurgrastrainingsveld voor trainingen is in die gevallen, met betrekking tot de eigen veiligheid, voor eigen beoordeling en verantwoording.
 7. Ter verduidelijking geldt voor de kunstgrasvelden ook het volgende overzicht:
Vorst Boven -10 oC Bespeelbaar
Beneden -10 oC Niet bespelen
Rijp Bespeelbaar
IJzel Niet glad Bespeelbaar
Glad Niet Bespelen
Sneeuw Niet Bespelen

Geen sneeuw ruimen

Hagel Niet glad Bespeelbaar
Glad Niet bespelen
Opdooi Water/sneeuw op het veld Niet bespelen

Geen sneeuw ruimen

Veld droog/geen sneeuwresten Bespeelbaar
Rubber infill geheel of gedeeltelijk aan elkaar vastgevroren Niet bespelen