Jeugdleiders

Taakomschrijving Jeugdleider (JL)

Eén van de belangrijkste taken binnen onze vereniging is die van de jeugdleider. Hij of zij heeft de taak om het jeugdteam op alle mogelijke aspecten optimaal te begeleiden. Deze verantwoordelijkheid rijkt ver en mag niet worden vermengd met ‘vrijblijvendheid’. De jeugdleider valt direct onder de verantwoordelijkheid van de Werkgroep Jeugd. De jeugdleider wordt op voorspraak van de Technische Commissie ingedeeld bij een bepaald team.

 

Algemeen

–     de JL heeft een voorbeeldfunctie, zowel binnen onze vereniging als naar buiten. De Tukkers wil zich als een nette en sportieve vereniging opstellen en vraagt eenzelfde houding van haar kaderleden.

–     de JL is verantwoordelijk voor het materiaal dat bij het team van de JL hoort. Zie de spelregels in het hoofdstuk “Kleding en materialen”.

–     de JL stemt het in ontvangst nemen en weer inleveren van de spelerspassen (voor spelers van JO13 t/m JO19) af met de secretaris van de Werkgroep Jeugd.

–     de JL beantwoordt de aanvragen van de wedstrijdsecretaris betreffende verzoeken om oefenwedstrijden en toernooien.

–     de JL bezoekt de Jeugdkadervergaderingen, dan wel zorgt ervoor dat er minimaal één afgevaardigde van het team aanwezig is bij de Jeugdkadervergadering. Mocht de JL niet aanwezig kunnen zijn dan geeft de JL dit per mail aan bij de secretaris van de Werkgroep Jeugd.

–     de JL is van harte uitgenodigd om de Jaarvergadering van De Tukkers bij te wonen, welke doorgaans in het najaar plaatsvindt.

–     de JL neemt op initiatief van de Technische Commissie de ontwikkeling van de betreffende jeugdspelers door. Daarbij beveelt de Technische Commissie het de JL aan om regelmatig de trainingen van zijn of haar team bij te wonen.

–     de JL toont zich bereid om cursussen te volgen teneinde de jeugdbegeleiding binnen De Tukkers verder te verbeteren.

–     de JL is aanwezig bij activiteiten die direct of indirect aan het betreffende jeugdteam zijn gerelateerd (winteractiviteiten, bezoek pretparken, jeugdkamp, de Tukkersdag etc.).

–     de JL levert relevante informatie aan voor de website en de Facebook pagina van De Tukkers.

 

Voor aanvang van de competitie

–     de JL zorgt voor een correcte correspondentie naar de jeugdleden dan wel hun ouders over het wedstrijdprogramma, het vervoerschema met vertrektijden, de afspraken over het wassen van de kleding, de afspraken over afmeldingen etc.

–     de JL wijst de jeugdleden en hun ouders op de afspraken die zijn vastgelegd in de Infogids door hen deze Infogids direct na verschijnen per mail door te sturen.

 

Voor aanvang van elke wedstrijd

–     de JL zorgt ervoor dat alle benodigde attributen beschikbaar zijn (wedstrijdtenue, wedstrijdbal, intrapbal, waterzak, spelerspassen etc.).

–     de JL regelt bij thuiswedstrijden – indien dit niet centraal wordt geregeld – een scheidsrechter.

–     de JL zorgt ervoor dat er voor aanvang van de wedstrijd altijd minimaal één JL bij de spelers in de kleedkamer aanwezig is. De JL ziet er daarbij op toe dat de jeugdspelers de juiste kleding dragen. Goed schoeisel en het dragen van scheenbeschermers zijn verplicht.

–     bij thuiswedstrijden ontvangt de JL de tegenstander door hen te begeleiden naar de juiste kleedkamer en het juiste speelveld.

–     de JL ontvangt de scheidsrechter door hem/haar te begeleiden naar de juiste kleedkamer en speelveld.

–     bij thuiswedstrijden van de pupillen zorgt de JL ervoor dat de betreffende doeltjes geplaatst en op juiste wijze verankerd worden.

–     bij uitwedstrijden begeleidt de JL de spelers naar de juiste kleedkamer en het juiste speelveld.

–     de JL maakt de basisopstelling aan het team bekend evenals het wisselbeleid dat in betreffende wedstrijd wordt toegepast.

–     de JL stelt zich ruim voor aanvang van de wedstrijd op de hoogte van een eventuele afgelasting. In geval van een afgelasting is het de taak van de JL om op zoek te gaan naar een alternatief, waarbij in voorkomende gevallen een training op één van de kunstgrasvelden van De Tukkers tot de mogelijkheden behoren. Snelle en adequate communicatie naar de jeugdspeler en hun ouders is daarbij belangrijk.

 

Tijdens de wedstrijd

–     de JL wordt geacht zijn of haar team optimaal te coachen, met in achtneming van de geldende normen, waarden en gedragsregels.

–     de JL zorgt ervoor dat de spelers zich houden aan genoemde normen een waarden, naar de tegenstander, naar de scheidsrechter en uiteraard ook onderling.

 

Na de wedstrijd

–     bij wedstrijden van de pupillen zorgt de JL ervoor dat alle spelers een strafschop nemen. Indien er na afloop van de eigen wedstrijd geen andere wedstrijden tussen zeventallen plaats vindt op het betreffende veld dan zorgt de JL ervoor dat de doeltjes weer teruggeplaatst worden in de daarvoor ingerichte vakken (in de hoeken achter de afrastering van het hoofdveld).

–     bij thuiswedstrijden nodigt de JL de tegenstander uit voor invullen van het wedstrijdformulier en een kop koffie in het jeugdhonk van De Tukkers. De JL zorgt voor het invullen van het Mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier.

–     bij thuiswedstrijden van de pupillen wijst de JL de tegenstander er op dat er na afloop voor de jeugdspelers een beker ranja klaar staat in het jeugdhonk van De Tukkers.

–     de JL zorgt ervoor dat er na afloop van de wedstrijd altijd minimaal één JL bij de spelers in de kleedkamer aanwezig is. De JL ziet er op toe dat de jeugdspelers de verplichte douche nemen. Het dragen van badslippers is verplicht.

–     de JL zorgt ervoor dat de eigen kleedkamer (en bij thuiswedstrijden ook de kleedkamer van de tegenstander) netjes wordt achtergelaten.

–     bij thuiswedstrijden zorgt de JL ervoor dat het ingevulde wedstrijdformulier in het bestemde bakje worden gelegd. Tevens zorgt de JL ervoor dat de uitslag wordt vermeld op het door de wedstrijdsecretaris verstrekte overall uitslagenformulier.

–     de JL meldt eventuele onregelmatigheden op het wedstrijdformulier en geeft deze per direct door aan een lid van de Werkgroep Jeugd.

–     in geval van uitsluiting of een officiële waarschuwing van een speler vermeldt de JL dit op het wedstrijdformulier en geeft deze per direct door aan een lid van de Werkgroep Jeugd.

–     de JL is extra attent op het signaleren van problemen in het team op het gebied van plagen en pesten. Zie daartoe tevens het Anti Pest Protocol dat door De Tukkers is opgesteld.