Kleding en materialen

Binnen De Tukkers is de Materialen Commissie verantwoordelijk voor het beheer en de uitgifte van de materialen die nodig zijn om te kunnen voetballen. Denk daarbij aan het tenue, voetballen, trainingsspullen, etc.

Samenstelling Materialen Commissie

Materiaalbeheer Senioren Jan Lansink
Materiaalbeheer Jeugd Walter Kuipers

Standaard uitrusting teams

Per team wordt voorafgaand aan het seizoen aan de jeugdleider/-trainer van het team de standaard materiaaluitrusting verstrekt. De materialen zijn allemaal gecontroleerd en zijn van de juiste kwaliteit. Een tijdje geleden is het nieuwe kledingplan ingezet. Om dit kledingplan in te voeren zal een bijdrage van de leden worden gevraagd (omgerekend € 1,- per lid per maand). In ruil voor deze bijdrage ontvangt elk lid van De Tukkers (gefaseerd en eens per vier jaar) een voetbalshirt/handbalshirt in bruikleen. Van de leden wordt verwacht dat de in bruikleen gestelde kleding op correcte wijze behandeld wordt. Bij verwijtbare schade worden de kosten op het lid verhaald. Het is niet mogelijk om alle teams gelijktijdig van een nieuw tenue te voorzien. De invoering zal gefaseerd worden doorgevoerd. De vereniging bepaalt, mede aan de hand van de staat van de huidige kleding, welke teams wanneer een nieuwe outfit ontvangen.

Materialen buiten de standaard uitrusting

Zijn er wensen voor extra sportmaterialen (buiten de standaard uitrusting om) dan kan de jeugdleider/-trainer een verzoek indienen bij de Werkgroep Jeugd. Indien gewenst zal de Werkgroep Jeugd contact opnemen met Algemene Zaken over de mogelijkheden rekening houdend met het jaarlijkse budget.

Materiaal zoekgeraakt

Zijn er sportmaterialen zoekgeraakt dan wordt dit zo snel mogelijk doorgegeven aan de Materiaal-beheerders Jeugd. Samen met hen wordt er gekeken naar eventuele vervanging. Bij aantoonbaar en verwijtbaar slecht beheer van de verstrekte materialen kunnen de kosten van het zoekgeraakte materiaal verhaald worden op de veroorzaker.

Materiaal versleten of stuk

Bij gebreken aan de sportmaterialen kan contact worden opgenomen met de Materiaalbeheerder Jeugd. De materiaalbeheerder beslist wat er met de materialen gaat gebeuren (vernieuwen, vervangen of repareren). Bij het niet-inleveren van de oude materialen worden er in principe geen vervangende spullen verstrekt.

Loopladders

Er zijn vijf genummerde en gekenmerkte loopladders beschikbaar voor algemeen gebruik. De loopladders zijn bedoeld voor de trainingen op ons complex en worden na gebruik weer opgeslagen in de materialenopslag bij het trainingsveld. De ladders zijn niet bedoeld om mee te nemen naar uitwedstrijden.

Keepershandschoenen

Bij de JO9-jeugd is vaak nog geen vaste keeper zodat aan JO9-teams handschoenen worden verstrekt tegelijk met het tenue voor de spelers in de tas. Voor de overige teams is een vergoeding per seizoen mogelijk (JO11: € 25,- / JO13 en JO15: € 35,- / JO17 en JO19: € 50,- per jaar).

Voetbaltenue

De jeugdspelers van De Tukkers spelen allen in sponsorkleding. De Sponsor Commissie heeft met elke sponsor individuele afspraken gemaakt over de samenstelling van het tenue (alleen shirt, shirt en broek, trainingspakken, etc.). De contacten met sponsoren dienen in alle gevallen via de Sponsor Commissie te verlopen. Bij teams die beschikken over trainingspakken is de betreffende jeugdleider verantwoordelijk voor de uitgifte en administratie er van. Daar waar de speler zelf voor een broek dient te zorgen: zorg voor een effen zwarte broek. Het wassen van de kleding wordt door de betreffende teams individueel gecoördineerd.

Sponsoring voetbaltenue

De Sponsor Commissie van De Tukkers heeft afspraken gemaakt met diverse ondernemers voor het beschikbaar stellen van de wedstrijdtenues. Elke lichting heeft daarbij zijn eigen sponsor.

Het is niet toegestaan om de door De Tukkers beschikbaar gestelde kleding (zoals trainingspakken) in privé tijd te gebruiken.

Leidersjassen

We willen als De Tukkers herkenbaar zijn en een passende uitstraling hebben. Om deze reden zijn er jassen beschikbaar voor alle jeugdleiders die door de Materialen Commissie voorafgaand aan het seizoen tegelijk met de overige materialen worden verstrekt aan de betreffende jeugdleiders.

Sleutels

Afhankelijk van de functie die een kaderlid binnen De Tukkers vervuld worden door de Materialen Commissie sleutels verstrekt, voorafgaand aan het seizoen tegelijk met de overige sportmaterialen. In geval van het kwijtraken van een sleutel wordt dit gemeld aan een lid van de Materialen Commissie.

Wanneer Wat Wie
Augustus Uitgifte van nieuwe materialen (tenues, ballen, sleutels, leidersjassen), registratie, tekenen voor ontvangst. Materialen Commissie
December Indien noodzakelijk bestellen van aanvullende materialen in winterstop. Algemene Zaken
Juni Inname materialen, controle, inventarisatie. Lijst aftekenen. Materialen Commissie
Juni Doorgeven van de benodigde materialen. Technische Commissie
Juli Bestellen materialen. Algemene Zaken

Reserveshirts

Het kan zijn dat de tegenstander bij een thuiswedstrijd in (bijna) hetzelfde tenue speelt als De Tukkers (zwart-wit gestreepte shirts, zwarte broek). Om verwarring te voorkomen zal de jeugdleider voor afwijkende reserveshirts dienen te zorgen. De shirts zijn in de week voorafgaande aan de wedstrijd te reserveren (telefonisch of per email). Op vrijdag of zaterdag voor de wedstrijd zijn de shirts af te halen bij

Ans Kuipers
Het Midden 11
tel.: 0546-441007
email: paulanskuipers@gmail.com.

De shirts dienen direct na de wedstrijd weer te worden ingeleverd op bovenstaand adres.