Vrijwilligersbeleid

RKSV De Tukkers is een amateur-sportvereniging die, net als vele andere verenigingen, bestaat dankzij de inzet van vrijwilligers. Voor het goed functioneren van onze vereniging is het daarom van groot belang dat voldoende aandacht wordt besteed aan deze belangrijke doelgroep.

De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan de vereniging dan de ander. Iedere bijdrage, hoe beperkt ook, is belangrijk voor het voortbestaan van onze vereniging. Voorwaarde is dat de vrijwilliger plezier en voldoening kan halen uit de werkzaamheden die worden verricht.

Onze vereniging wil de komende jaren voor iedereen toegankelijk blijven en de leden ‘waar’ voor hun contributie blijven geven. Hiervoor is het noodzakelijk dat er beleid is, waarbij werving en vooral het behoud van vrijwilligers voorop moet staan.

Ook omdat De Tukkers een belangrijke rol speelt in het maatschappelijk leven in Albergen, streven we na dat zoveel mogelijk vrijwilligers een actieve rol binnen de vereniging vervullen.

Doel en verantwoordelijkheid vrijwilligersbeleid
Om de continuïteit van de vereniging op langere termijn te waarborgen is er gericht beleid ontwikkeld ten aanzien van de inzet van vrijwilligers. Dit vrijwilligersbeleid moet bijdragen aan een optimale bezetting van de verschillende functies en taken binnen onze vereniging met gemotiveerde en deskundige vrijwilligers.
Doel van het vrijwilligersbeleid is om de vicieuze cirkel van het steeds terugkerend probleem van werven en behouden van vrijwilligers te doorbreken.

Functies en taken
In het vrijwilligersbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen functies en taken. Een functie wordt gekenmerkt door het feit dat hiervoor een inspanningsverplichting geldt en geen urenverplichting. Een functie omvat een (min of meer omschreven) pakket aan taken waarvoor een persoon de verantwoordelijkheid heeft. Een taak is een rol die roulerend door verschillende leden kan worden ingevuld.

Verantwoordelijkheid Algemeen Bestuur
Het vrijwilligersbeleid is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur. Het beleid wordt door de ‘Vrijwilligerscoördinator’ uitgevoerd en aangestuurd.
Het vrijwilligersbeleid is onderdeel van het algemeen beleid en wordt jaarlijks in het Algemeen Bestuur geëvalueerd, in samenspraak met de Vrijwilligerscoördinator.

Download het volledige document ‘Vrijwilligersbeleid RKSV De Tukkers’ als PDF, om het bestand te openen is Adobe Reader of een up-to-date webbrowser noodzakelijk.

Nieuwsbrief 1. Algemeen Bestuur De Tukkers – Vrijwilligersbeleid