Reglement

Het multifunctionele beachveld Albergen is een gezamenlijk initiatief van De Tukkers, afdeling voetbal en handbal, Volleybal Vereniging Albergen, Jeugdcarnavalvereniging De Bokk’n Hörnkes en de Stichting Volksfeesten Albergen.

 1. Het beachveld is gratis te gebruiken voor leden van de initiërende verenigingen (VVA, de Bokk’nHörnkes, Stg. Volksfeesten en De Tukkers). Dit is exclusief gebruik van de verlichting en de kleedkamers.
 2. Overige personen en verenigingen betalen de kosten conform onderstaande tabel.
 3. Het beachveld kan alleen gebruikt worden voor sporten, toernooien en/of andere evenementen na en in overleg met de beheerder, de heer Dennis Oude Geerdink, telefoon: 06 – 16651465. Email: dennisoude@hotmail.com.
 4. De sleutels zijn aanwezig bij de beheerder.
 5. Het betreden en gebruik van de velden is voor eigen risico.
 6. Het veld mag alleen betreden worden op blote voeten of met geschikte sokken.
 7. Bij het betreden van het veld schoenen en eventuele sokken plaatsen nabij de zitbank bij de ingang.
 8. Gedraag je als gast, het is niet toegestaan drank, snoep of etenswaren mee te nemen op het beachveld. Ook drugs, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden op het complex.
 9. Het veld kan gebruikt worden tot 22.00 uur, na 20.00 uur geluidsniveau beperken.
 10. De gebruikers zorgen zelf voor ballen.
 11. Gebruik van de velden in principe één week van tevoren aanvragen bij de beheerder.
 12. Bij aanvraag aangeven of gebruik gemaakt gaat worden van kleedkamers en douches. Afhankelijk van beschikbaarheid van de kleedkamers worden deze wensen gehonoreerd. De eventuele kleedkamertoedeling gebeurt door de beheerder, na overleg met De Tukkers.
 13. Bij de aanvraag aangeven of er eventueel verlichting gewenst is. De schakelaar is binnen het complex van De Tukkers en zal door de beheerder bediend worden.
 14. Na het gebruik worden de apart voor de gebruiker uitgezette velden weer verwijderd door de aanvrager, in aanwezigheid van de beheerder.
 15. Zorg na het verlaten van het beachveld dat er zo geen zand aan je lichaam en kleding blijft zitten. Klop dit zo veel mogelijk ter plekke van je af.
 16. Na gebruik dient het zand binnen de afrastering weer terug geveegd te worden vanaf de bestrating. Bezems zijn bij de beheerder beschikbaar.
 17. Na eventueel gebruik van kleedkamers en douches dienen de vloeren schoon gemaakt te worden (met vloertrekker en/of bezem) en het afkomende zand niet in het afvoerputje vegen, maar met behulp van de aanwezige stoffer en blik in de afvalbak deponeren.
 18. Er dient zorgvuldig en voorzichtig te worden omgegaan met de materialen, op het gehele sportcomplex. Eventuele vernieling van of schade direct melden bij de beheerder. De schade kan verhaald worden op de aanvrager.

Tarieven gebruik Beachveld

Per uur (max. 2 uur) Per dagdeel Hele dag
1 volleybalveld € 10,- € 25,- € 35,-
2 volleybalvelden € 20,- € 50,- € 60,-
3 volleybalvelden € 25,- € 60,- € 75,-
Hanbalveld € 20,- € 50,- € 60,-
Gehele beachveld € 25,- € 60,- € 75,-
Veldverlichting € 10,-
Kleedkamer  € 6,- € 15,- € 25,-

Beheerregels/-maatregelen multifunctioneel beachveld De Tukkers.

 1. Het beachveld is gratis te gebruiken voor leden van de organiserende verenigingen. Dit is exclusief gebruik van de verlichting en de kleedkamers.
 2. Overige personen en verenigingen betalen de kosten conform bovenstaande tabel.
 3. Het beheer wordt centraal geregeld en uitgevoerd door de heer Dennis Oude Geerdink, telefoon: mobiel: 06-16651465. Email: dennisoude@hotmail.com.
 4. Het beachveld kan alleen gebruikt worden voor sporten, toernooien en/of andere evenementen na en in overleg met de beheerder. Indien er officiële wedstrijden gepland zijn is het beachveld niet beschikbaar voor overige activiteiten.
 5. Het veld mag alleen betreden worden op blote voeten of met geschikte sokken.
 6. Bij het betreden van het veld schoenen en eventuele sokken plaatsen nabij de zitbank of in de daarvoor (nu nog niet) aanwezige rek bij de ingang.
 7. Het betreden en gebruik van de velden is voor eigen risico. De beheerder en de initiërende partijen zijn niet aansprakelijk voor verlies van, of schade aan eigendommen van gebruikers en/of bezoekers.
 8. Het is niet toegestaan drank, snoep of etenswaren mee te nemen op het beachveld. Ook drugs, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden op het complex.
 9. In de periode tussen 1 oktober en 1 april kan in principe geen gebruik gemaakt worden van het veld.
 10. Het veld kan gebruikt worden tot 22.00 uur (i.v.m. geluidoverlast).
 11. Na 20.00 uur het geluidsniveau beperken.
 12. Standaard is er één volleybalveld en een handbalveld uitgezet.
 13. Het eventueel verwijderen en weer terugplaatsen van het handbalveld met belijning en doelen en uitzetten en weer verwijderen van de aparte volleybalvelden gebeurt door de aanvrager, in aanwezigheid van de beheerder.
 14. De materialen worden bij De Tukkers opgeslagen, in de eigen materialenopslag.
 15. De gebruikers zorgen zelf voor ballen.
 16. De sleutels zijn aanwezig bij de beheerder.
 17. Gebruik van de velden in principe minimaal één week van tevoren aanvragen bij de beheerder.
 18. Bij aanvraag aangeven of gebruik gemaakt gaat worden van kleedkamers en douches. Afhankelijk van het gebruik van de kleedkamers door De Tukkers worden deze wensen gehonoreerd. De eventuele kleedkamertoedeling gebeurt door de beheerder, na overleg met De Tukkers.
 19. Bij de aanvraag aangeven of er eventueel verlichting gewenst is. De schakelaar is binnen het complex van De Tukkers en wordt door de beheerder bediend.
 20. Zorg na het verlaten van het beachveld dat er zo geen zand aan je lichaam en kleding blijft zitten. Klop dit zo veel mogelijk ter plekke van je af. Handstoffers zijn aanwezig bij de uitgang.
 21. Na gebruik dient het zand binnen de afrastering weer terug geveegd te worden vanaf de bestrating. Bezems zijn bij de beheerder beschikbaar.
 22. Na het gebruik grote oneffenheden in het zand opheffen door gebruik te maken van een hark. Deze is bij de beheerder beschikbaar.
 23. Na eventueel gebruik van kleedkamers en douches dienen de vloeren schoon gemaakt te worden (met vloertrekker en/of bezem) en het afkomende zand niet in het afvoerputje vegen, maar met behulp van de aanwezige stoffer en blik in de afvalbak deponeren.
 24. Indien u iets opmerkt met betrekking tot de kwaliteit van de materialen, de accommodatie of aan iets anders, dan dit graag doorgeven aan de beheerder.
 25. Er dient zorgvuldig en voorzichtig te worden omgegaan met de materialen, zowel op en om het beachveld, als op het sportcomplex. Eventuele vernieling of schade direct melden bij de beheerder. De schade wordt verhaald op de aanvrager.
 26. Laat geen afval slingeren, maar deponeer dat in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 27. Periodiek de eventueel aanwezige bladeren verwijderen van het zand. Hiervoor kan een bladblazer gebruikt worden, eventueel door de VUT-Ploeg.