Voor senioren

REGLEMENTEN SENIORENLEDEN

1. Bij niet op komen dagen bij wedstrijden zonder afmelding bij de leider c.q. trainer of aanvoerder wordt men automatisch voor één wedstrijd geschorst. Bij herhaling in dit seizoen wordt men voor drie wedstrijden geschorst. Afmelden dient in principe voor donderdag 21.00 uur te geschieden. Hierna is dit alleen nog mogelijk bij zeer dringende redenen.

2. U behoort minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd in de kleedkamer aanwezig te zijn. Indien men hier niet aan voldoet kan men voor de volgende wedstrijd geschorst worden. Leider en aanvoerder beslissen in dit geval en zorgen voor naleving.

3. Tijd en plaats van samenkomst voor spelers bij wedstrijden worden bepaald door de trainer respectievelijk de leider of aanvoerder.

4. Bij strafzaken zijn de daaraan verbonden kosten geheel voor rekening van de betreffende speler.

5. Indien men na een verstreken seizoen niet meer wenst te spelen in het nieuwe seizoen dient men dit persoonlijk uiterlijk een maand voor het verstrijken van het voetbalseizoen (van 1 juni t/m 31 mei) bekend te maken aan de secretaris van het algemeen bestuur. Bij niet nakomen hiervan worden de bondskosten en de administratiekosten in rekening gebracht. De KNVB berekent ons namelijk ook deze kosten door.

Door de ledenvergadering wordt de bijdrage opnieuw vastgesteld indien voor aanvang van het seizoen toch wordt afgemeld. Bij afmelding tijdens het seizoen is de gehele jaarcontributie verschuldigd.

6. Bij verhuizing dient men direct de adreswijziging door te geven aan de secretaris van het algemeen bestuur.

7. Op naleving van de gestelde regels dient door de leider en/of aanvoerder toezicht te worden gehouden en bij problemen dient hij dit direct aan de Werkgroep Senioren voor te leggen.

8. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Werkgroep Senioren.