Contributie Handbal

De contributie in de onderstaande tabel is weer aangepast voor dit seizoen (mits goedkeuring in jaarvergadering 2017).
Ieder jaar verhogen wij de contributie met 2-3 %. De reden hiervoor is dat we in de pas
willen blijven lopen met de NHV en niet na een aantal jaren een forse verhoging moeten doorvoeren. De NHV verhoogt ieder jaar zijn contributie met 2-3%.

Er wordt vanaf seizoen 2015-2016 €1,00 extra gevraagd als bijdrage voor het kleding plan.

Peildatum leeftijd 31 december.

De contributie wordt per maand geïncasseerd. Een seizoen loopt van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 maar de contributie zal in 12 termijnen worden afgeschreven. De maandelijkse incasso gaat niet per team (senioren, A, B, C of D) maar op leeftijd. Met de leeftijdsgroepen is wel zo veel mogelijk rekening gehouden met de teams. Komt uw kind in een andere leeftijdsgroep dan gaat de contributieverhoging in het nieuwe seizoen in.

Afmelding:
 
Een speelster, die zich wil afmelden als lid moet dat doen voor 1 april 2020 bij het secretariaat.
Als men stopt gedurende het seizoen dient de volledige resterende seizoenscontributie te worden betaald.
Ingeval van langdurige ziekte /zwangerschap, stage buitenland of blessures(meer dan 3 mnd) wordt de contributie tijdelijk verlaagd naar 50 %  (opgave coach)
Voorbeeld: als je afmeld in juni 2020 dan blijft de contributieverplichting doorlopen tot en met juni 2021!

 


Leeftijdscategorie Contributie per maand*
Kabouters t/m 6 jaar € 7,00
F Jeugd 7 t/m 8 jaar € 8,00
09 t/m 10 jaar € 12,00
11 t/m 12 jaar € 13,00
13 t/m 14 jaar € 14.00
15 t/m 16 jaar € 17,50
17 t/m 18 jaar € 20.50
Senioren € 23.75
Recreanten € 17.50