Gedrag en reglementen

Kunstgras

Voor het gebruik van de kunstgrasvelden gelden strikte regels:

  • Draag geen spikes of schoenen met lange (stalen) noppen en/of spikes
  • Laat geen honden of andere dieren toe op het veld
  • Laat geen kauwgum toe op het veld
  • Laat geen glas en drinken toe op het veld
  • Rook niet op het veld en laat geen sigaretten of lucifers vallen
  • Plaats geen zware of puntige objecten op de kunstgrasmat
  • Maak schoenen schoon voordat je het veld betreedt
  • Sluit het hek van het veld na gebruik.

In geval van extreme weersomstandigheden gelden de volgende regels:

Vorst Boven -10 oC Bespeelbaar
Beneden -10 oC Niet bespeelbaar
Rijp Bespeelbaar
IJzel Niet glad Bespeelbaar
Glad Niet bespeelbaar
Sneeuw Geen sneeuw ruimen Niet bespeelbaar
Hagel Niet glad Bespeelbaar
Glad Niet bespeelbaar
Opdooi Water/sneeuw op het veld Niet bespeelbaar
Veld droog / geen sneeuwresten Bespeelbaar

Van het kunstgras wordt ook buiten de trainingen en wedstrijden door onze jeugdspelers veelvuldig gebruik gemaakt. Dat juichen we van harte toe. Om kwaadwillende op andere gedachten te brengen is het complex uitgerust met videobewaking.

Regels kantine

“Oons Honk”, de naam van ons fraaie Jeugdhonk, is een plek waar je onder het genot van een kop koffie, een glas fris of een biertje (op vastgestelde tijden) en iets voor de lekkere trek, prima kunt vertoeven. Het honk is een mooie plek om voor en na de wedstrijd ervaringen te delen en tevens het clubgevoel omhoog te halen. Het Jeugdhonk gerund door kantinebeheerder Chris Schoneveld, dit in samenwerking met de kantine Commissie en met steun van meerdere vrijwilligers.

Sinds 1 januari 2014 is de Drank en Alcohol wet in Nederland gewijzigd en geldt dat het schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar verboden is. Om deze reden heeft De Tukkers besloten om op zaterdag in de kantine geen alcohol te schenken aan jeugdleden en kaderleden. De Tukkers wil hiermee zijn jeugdleden zo gezond mogelijk laten sporten en ontwikkelen.

Hygiëne en gezondheid

Het dragen van scheenbeschermers in het gehele amateurvoetbal is verplicht. Het dragen van scheenbeschermers is ook tijdens de trainingen verplicht. Iedere speler van A t/m F dient zich na de wedstrijd c.q. training te douchen alvorens het sportcomplex te verlaten. Dit is om zowel hygiënische als sociale redenen. Tijdens het douchen is het dragen van badslippers verplicht.

Anti pest protocol

Helaas zijn we bij De Tukkers in het verleden ook geconfronteerd met pestgedrag binnen een aantal van onze jeugdteams. Pesten binnen onze vereniging kunnen en zullen wij als Werkgroep Jeugd niet tolereren. Aangezien dit pestgedrag zich niet beperkt tot de voetbal maar ook voorkomt op de basisschool is er overleg tussen basisschool Kadoes en De Tukkers. Er is een Anti pest protocol opgesteld welke op de website van De Tukkers is te vinden.

Mobiele telefoons

Het gebruik van mobiele telefoons en andere apparatuur waarmee in kleedkamers opnames gemaakt kunnen worden is ten strengste verboden.

Alcohol en roken

In de Drank en Alcohol wet is vastgelegd dat het niet is toegestaan om alcohol te schenken aan jongeren onder de 18 jaar. Om deze reden heeft De Tukkers besloten om op zaterdag in de kantine geen alcohol te schenken aan jeugdleden en kaderleden. De Tukkers wil hiermee zijn jeugdleden zo gezond mogelijk laten sporten en ontwikkelen. Sinds januari 2018 hanteert De Tukkers de “Rookvrije zaterdag”. Op initiatief van de jeugdleden Amke Booyink en Jareck Letteboer is besloten dat het gehele complex op zaterdagen rookvrij wordt verklaard. De leden van De Tukkers en de bezoekende clubs zullen met flyers worden geattendeerd op deze afspraak.

Activiteiten

We vinden het belangrijk om als vereniging de jeugdspelers op een attractieve manier bezig te houden. Daarom worden er binnen de jeugdafdeling van De Tukkers diverse activiteiten georganiseerd buiten het voetballen om. Sinterklaas komt op bezoek bij de Kabouters en de F-spelers. De spelers van F en D gaan elk voorjaar een dag naar een pretpark in de omgeving. De spelers van E gaan elk voorjaar op kamp. Voor het pretpark en het kamp wordt van ouders een financiële bijdrage gevraagd.

Afmelden voor training of wedstrijd

Het spreekt voor zich dat zodra bekend is dat een speler niet kan deelnemen aan een wedstrijd of training hij of zij zich afmeldt bij de betreffende jeugdleider of –trainer (per direct contact, mondeling dan wel via een telefoongesprek). Als je je niet afmeldt sta je wissel bij de eerstvolgende wedstrijd.

Vervoer bij uitwedstrijden

De jeugdleiders van de verschillende teams regelen het vervoer bij uitwedstrijden. Het kan zijn dat daarbij per toerbeurt een beroep op de ouders wordt gedaan.

Verzekering

De KNVB heeft een collectieve verzekering afgesloten, van toepassing voor de geregistreerde leden maar ook voor vrijwilligers en niet-leden wanneer deze deelnemen aan een activiteit van de vereniging. De verzekering is geldig tijdens alle activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook alle overige activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen (vb. bezoek aan vergaderingen en cursussen), als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden. Ook tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten. Raadpleeg voor de overige details de website van de KNVB (www.knvb.nl).

Zoekgeraakte kleding en gevonden voorwerpen

Om te voorkomen dat er kleding zoek raakt is het verstandig kledingstukken van een naam dan wel telefoonnummer te voorzien. Kledingstukken die blijven liggen worden verzameld in de ruimte bij het toegangshek van ons sportcomplex (sleutel verkrijgbaar via de medewerker in de kantine). Na verloop van tijd worden niet opgehaalde kledingstukken opgeruimd of verkocht op de Voetbalkledingbeurs.

Team en Pupil van de Week

Bij elke thuiswedstrijd van De Tukkers 1 wordt een Team van de Week uitgenodigd, waaruit ook de Pupil van de Week wordt geselecteerd. Hiervoor komen de JO9- en JO11-teams in aanmerking. Voor het soepel laten verlopen is een Handboek opgesteld met daarin alle gemaakte afspraken. De leiders van de betreffende teams zullen de spelers en ouders informeren.

Wat te doen bij ongelukken en calamiteiten?

Allereerst je gezond verstand gebruiken. Doe wat je moet doen, in het belang van De Tukkers, het team, de spelers en jezelf. Meld dergelijke voorvallen altijd aan de Werkgroep Jeugd.

Website De Tukkers

De website van De Tukkers (www.test.test.detukkers.nl) biedt allerhande actuele en achtergrondinformatie. Je vindt er de teamindeling, het wedstrijdprogramma, de stand. Tevens vind je er nieuwsberichten en de contactgegevens van de kaderleden. De Werkgroep Jeugd roept kaderleden en jeugdspelers op om dit medium veelvuldig te raadplegen en tevens van relevante berichtgeving te voorzien. 

Nieuwsbrief

Op regelmatige basis verspreidt de Werkgroep Jeugd een Nieuwsbrief met daarin relevante informatie voor alle betrokkenen binnen de jeugd van De Tukkers.