Werkgroep jeugd

Voorzitter:
Herbert Wesselink 0546-442446 herbertwesselink@hotmail.com
Secretaris:
Renate Nijkamp 0546-441585 tukkersjeugd@hotmail.nl
Penningmeester:
Marc Kemna 0546-442485 marckemna@gmail.com
Technische Commissie:
Silke Tulk

Frank Rekers

06-21286009

06-55154320

silke_tulk@hotmail.com

fbmrekers@gmail.com

Wedstrijdsecretariaat:
Martine Hoek 06-20620576 detukkersdef@hotmail.nl
Activiteiten:
Daan Keupink 06-23894733 daan_keupink@live.nl

 

Zittingstermijn

Een bestuurder wordt gekozen voor een termijn van in beginsel vier jaren en is dan nog voor maximaal één termijn herkiesbaar. Hierbij de datum van indiensttreding van de leden van de Werkgroep Jeugd:

Herbert Wesselink

16 december 2013

Marc Kemna

16 december 2013

Renate Nijkamp

1 januari 2012

Frank Rekers

1 augustus 2016

Martine Hoek

16 december 2013
Silke Tulk 16 december 2013
Daan Keupink 1 september 2017

 

Infogids Jeugd

Voor alle spelers, ouders en kaderleden is het belangrijk te weten welke spelregels we hanteren binnen onze vereniging. Vandaar dat elk seizoen op uiterlijk 31 augustus de Infogids Werkgroep Jeugd De Tukkers verschijnt. Deze spelregels staan tevens op deze website vermeld.

Vergaderingen

Vergadering Werkgroep Jeugd

De Werkgroep Jeugd komt één keer per maand samen om te vergaderen. De datum van de komende vergaderingen van de Werkgroep Jeugd (aanvang 19.30 uur, einde uiterlijk 21.30 uur) in het seizoen 2017-2018:

  • maandag 14 mei 2018
  • maandag 11 juni 2018

Tijdens de vergaderingen van de Werkgroep Jeugd schuiven regelmatig afgevaardigden van andere commissies aan. Denk daarbij aan de Materialen Commissie, de Website Commissie, de Albo Commissie etc. Op deze manier trachten we de belangen van de jeugd van De Tukkers op alle mogelijke manieren te borgen.

Jeugdkadervergadering

Tijdens het seizoen organiseert de Werkgroep Jeugd een viertal Jeugdkadervergaderingen die telkens plaatsvinden in het jeugdhonk van De Tukkers. Voor deze vergadering worden alle jeugdtrainers en jeugdleiders uitgenodigd als ook de commissies die een link hebben met de jeugd. Tijdens deze vergadering wordt er vanuit het beleidsplan teruggeblikt en vooruitgekeken. Het is daarom van groot belang dat er van ieder jeugdteam minimaal één kaderlid aanwezig is. In te brengen punten kunnen tot uiterlijk één week van tevoren aangegeven worden bij de secretaris van de Werkgroep Jeugd. Alle betrokkenen worden van tevoren door de secretaris van de Werkgroep Jeugd uitgenodigd. De secretaris verzorgt tevens de notulen van de vergadering.

De datum van de laatste Jeugdkadervergadering van dit seizoen (aanvang 20.30 uur, einde uiterlijk 22.00 uur):

  • maandag 11 juni 2018

Informatie avonden

Ouderavond JO8/JO9 en Kabouters

Op woensdag 20 september 2017 werd een Ouderavond gehouden voor de ouders van de JO8/JO9 spelers en de Kabouters. Op deze Ouderavond gaf de Werkgroep Jeugd van De Tukkers de ouders een toelichting op de ‘spelregels’ die binnen de jeugdafdeling van De Tukkers van toepassing zijn. Hoe zit het met het spelerstenue? Wat doet de Technische Commissie? Hoe worden de teams samengesteld? Op dit soort relevante vragen werd tijdens deze bijeenkomst het antwoord gegeven, waardoor het ook voor nieuwe jeugdkaderleden zeer interessant was. Ook in de toekomst zal aan het begin van elk seizoen een dergelijke Ouderavond plaatsvinden.

Informatieavond Jeugdkaderleden

Om alvast vooruit te blikken op het nieuwe seizoen werd er op 12 juli 2017 een Info Avond georganiseerd. Hiervoor ontvingen alle betrokkenen een uitnodiging. Op die avond hebben de Technische Commissie en de Werkgroep Jeugd vooral voor de nieuwe leiders en trainers uitleg gegeven over allerlei zaken die noodzakelijk zijn om met elkaar een soepele start van het nieuwe seizoen te kunnen maken. Ook aan het einde van dit seizoen zal een dergelijke avond worden georganiseerd.

Contributie

De contributie loopt via een automatische incasso in de maand november. Een andere betaalwijze kan alleen plaatsvinden met instemming van de penningmeester. Je bent contributie verschuldigd voor het gehele of resterende gedeelte van het seizoen, ongeacht de eventuele opzegging van het lidmaatschap. Indien de contributie niet tijdig wordt voldaan zijn alle bijkomende kosten voor eigen rekening. In de Algemene Ledenvergadering van 30 oktober 2017 is de contributie vastgesteld voor het lopende seizoen (peildatum is 1 januari 2017):

  • leeftijd 14 t/m 17 jaar: € 110,-
  • leeftijd 10 t/m 13 jaar: € 94,-
  • leeftijd 6 t/m 9 jaar: € 89,-
  • Kabouters: € 35,-