Werkgroep jeugd

Voorzitter
Vacant
Secretaris
Vacant secretariaatjeugd@detukkers.nl
Penningmeester
Bart Weersink penningmeesterjeugd@detukkers.nl
Wedstrijdsecretariaat
Ellen Alberink wedstrijdzakenjeugd@detukkers.nl
Leden
Bert Peulken
Silke Tulk
Manon Smelink

Infogids Jeugd

Voor alle spelers, ouders en kaderleden is het belangrijk te weten welke spelregels we hanteren binnen onze vereniging. Vandaar dat elk seizoen op uiterlijk 31 augustus de Infogids Werkgroep Jeugd De Tukkers verschijnt. Deze spelregels staan tevens op deze website vermeld.

Vergaderingen

De Werkgroep Jeugd komt regelmatig samen om te vergaderen. De datum van de komende vergaderingen van de Werkgroep Jeugd (aanvang 19.30 uur, einde uiterlijk 21.30 uur).

Tijdens de vergaderingen van de Werkgroep Jeugd schuiven regelmatig afgevaardigden van andere commissies aan. Denk daarbij aan de Vrijwilligers Commissie, de Website Commissie, de Albo Commissie etc. Op deze manier trachten we de belangen van de jeugd van De Tukkers op alle mogelijke manieren te borgen.

Jeugdkadervergadering
Tijdens het seizoen organiseert de Werkgroep Jeugd een tweetal Jeugdkadervergaderingen die telkens plaatsvinden in het jeugdhonk van De Tukkers. Voor deze vergadering worden alle jeugdtrainers en jeugdleiders uitgenodigd als ook de commissies die een link hebben met de jeugd. Tijdens deze vergadering wordt er vanuit het beleidsplan teruggeblikt en vooruitgekeken. Het is daarom van groot belang dat er van ieder jeugdteam minimaal één kaderlid aanwezig is. In te brengen punten kunnen tot uiterlijk één week van tevoren aangegeven worden bij de secretaris van de Werkgroep Jeugd. Alle betrokkenen worden van tevoren door de secretaris van de Werkgroep Jeugd uitgenodigd. De secretaris verzorgt tevens de notulen van de vergadering.