Technische commissie voetbal

Taken
Bewaking van de kwaliteit van het voetbal
Vanuit het aan te scherpen Technisch Beleidsplan bewaakt de Technische Commissie (TC) de doelstellingen op het voetbaltechnische vlak en spreekt de verantwoordelijke mensen daar op aan.
Hieronder vallen afspraken over de spelsystemen, selectiebeleid, medische begeleiding van de selectieteams, aanstellen van trainers/leiders, trainingsopbouw, vaststellen van de doelen per seizoen etc. Hiertoe vindt er regelmatig overleg plaats tussen de coördinatoren en de diverse trainers.

Opleiden en begeleiden van de jeugdtrainers en ander kader
De Technische Commissie voorziet de Werkgroep Jeugd van advies t.a.v. de mogelijkheden die de KNVB heeft om jeugdtrainers op te leiden, bijv. Jeugdvoetbalspelleider (JVSL) en Jeugdvoetbaltrainer (JVT). De Technische Commissie stimuleert jeugdtrainers om cursussen te gaan volgen en het eventueel organiseren van cursussen door de KNVB bij De Tukkers. Verder begeleidt de Technische Commissie de leden die willen optreden als (of een cursus willen volgen voor) leider, grensrechter, verzorger, scheidsrechter of EHBO-vertegenwoordiger.

Samenstelling Technische Commissie
Binnen De Tukkers is er een overkoepelende Technische Commissie ingesteld.

Coordinator
Thijs Kuipers
Coördinator selectietrainers
Ken Roling Bert Peulken
Coördinator Selectie
Theo Tijhuis (keepers)*

Otis Lansink (spelers)

Coördinator JO19
Vacant
Coördinator JO17
Frank Rekers
Coördinator JO15
Tom Kuipers
Coördinator JO13
vacant
Coördinator JO12 t/m kabouters
Hans Derksen Berthil Meijer Vacant
Coördinator meiden & vrouwen
Silke Tulk (WJ) Mark Kuiphuis

* Keepers: Theo Tijhuis is als Lid TC verantwoordelijk voor de begeleiding en opleiding van de keepers binnen onze vereniging, zowel voor de jeugd als de senioren.
Contactgegevens: 06-20517719, ttijhuis@kpnmail.nl.