Technische commissie voetbal

Taken
Bewaking van de kwaliteit van het voetbal
Vanuit het aan te scherpen Technisch Beleidsplan bewaakt de Technische Commissie (TC) de doelstellingen op het voetbaltechnische vlak en spreekt de verantwoordelijke mensen daar op aan.
Hieronder vallen afspraken over de spelsystemen, selectiebeleid, medische begeleiding van de selectieteams, aanstellen van trainers/leiders, trainingsopbouw, vaststellen van de doelen per seizoen etc. Hiertoe vindt er regelmatig overleg plaats tussen de coördinatoren en de diverse trainers.

Opleiden en begeleiden van de jeugdtrainers en ander kader
De Technische Commissie voorziet de Werkgroep Jeugd van advies t.a.v. de mogelijkheden die de KNVB heeft om jeugdtrainers op te leiden, bijv. Jeugdvoetbalspelleider (JVSL) en Jeugdvoetbaltrainer (JVT). De Technische Commissie stimuleert jeugdtrainers om cursussen te gaan volgen en het eventueel organiseren van cursussen door de KNVB bij De Tukkers. Verder begeleidt de Technische Commissie de leden die willen optreden als (of een cursus willen volgen voor) leider, grensrechter, verzorger, scheidsrechter of EHBO-vertegenwoordiger.

Samenstelling Technische Commissie
Binnen De Tukkers is er een overkoepelende Technische Commissie ingesteld (onder aanvoering van Ben Evers).

Coordinator
Ben Evers 0546-441388 ben.evers@bdo.nl
Ondersteuning JO19 & lid TC Senioren
John Koopman 06-20711796 koopmanjb@gmail.com
Coördinator Keepers *
Theo Tijhuis 06-20517719 ttijhuis@kpnmail.nl
Ondersteuning JO17
Gijs Eidhof 06-20051311
Ondersteuning JO15
Johan Demmer 06-83000904
Ondersteuning JO13 en J012
Ivo Velthof 06-53662093
Ondersteuning JO11 en JO10
Marcel Hesselink
Ondersteuning JO9, JO8 en Kabouters
Hans Derksen
Dames-/Meidenvoetbal en lid Werkgroep Jeugd
Silke Tulk 06-21286009
Coördinatie VTON
Luuk Oerbekke 06-28766555

 

* Keepers: Theo Tijhuis is als Lid TC verantwoordelijk voor de begeleiding en opleiding van de keepers binnen onze vereniging, zowel voor de jeugd als de senioren. Contactgegevens Theo Tijhuis: 06-20517719, ttijhuis@kpnmail.nl.