Structuur

In de loop der jaren heeft de handbalafdeling van De Tukkers zich ontwikkeld van een afsplitsing van de voetbaltak, tot een volwaardige organisatie met een eigen bestuur, een eigen handbalbeleid en spelvisie. Als omnivereniging blijft nauwe samenwerking met de voetbalafdeling hierbij gewaarborgd middels de diverse overlegstructuren.

 

Structuur.

 

 

 Doelstelling Werkgroep Handbal 

Doel van de werkgroep is het realiseren van de hierboven beschreven visie middels het aansturen van de verschillende functionarissen binnen de vereniging. Op deze manier kan de vertaalslag worden gemaakt naar de teams en spelers.

Doelstelling Technische commissie

Doel van de technische commissie (TC) is om een zo goed mogelijke gebalanceerde teamindeling te maken voor het komende speelseizoen.

 Activiteitencommissie

Het doel van de activiteitencommissie is het organiseren van evenementen waar financiële inkomsten uit voort vloeien en daarnaast evenementen organiseren die de ‘fun-factor’ van de leden ten goede kom