Bestuur

Algemeen bestuur

Voorzitter:
Ad interim: Ben van de Weer
Secretaris:
Jor Muller secretariaat@detukkers.nl
Penningmeester:
Kjell Huisman penningmeester@detukkers.nl
Namens TC:
Thijs Kuipers technischecommissie@detukkers.nl
Namens Werkgroep Senioren:
Ben van de Weer voetbal@detukkers.nl
Namens Werkgroep Jeugd:
Wisselende afvaardiging werkgroepjeugd@detukkers.nl
Namens Werkgroep Handbal:
Arjan Boeve voorzitterhandbal@detukkers.nl
Namens Stichting DeTukkers / Algemene Zaken:
Wisselende afvaardiging algemenezaken@detukkers.nl

 

Dagelijks bestuur

Voorzitter:
Vacant
Secretaris:
Jor Muller secretariaat@detukkers.nl
Penningmeester:
Kjell Huisman penningmeester@detukkers.nl

 

Algemene zaken

Voorzitter:
Vacant
Penningmeester:
Marcel Kuipers
Stijn Boswerger
Sponsoring:
Emile Rekers
Complex:
Bertus Steenwelle
Website/PR:
Kars Velthof
Kantine:
Chris Schoneveld kantine.detukkers@gmail.com
Materialen
Walter Kuipers
Jan Lansink
Materialen handbal:
Coördinator PR en communicatie:
Vacant