Materialen beheer

Binnen De Tukkers is de Materialen Commissie (onder aanvoering van Rudi Scheurink en Jan Harink) verantwoordelijk voor het beheer en de uitgifte van de materialen die nodig zijn om te kunnen voetballen. Denk daarbij aan het tenue, voetballen, trainingsspullen, etc.

Materialen Beheer
Jan Harink (Jeugd) 06-54927850 janharink@outlook.com
Rudi Scheurink (Senioren) 06-11522839 ruudclau@gmail.com
Tim Ambergen 0546-441723 tim_ambergen@hotmail.com
Rob Kuipers 06-13365371 rob_kuipers1@hotmail.com
Marga Nijland 0546-442236 marganijland@versatel.nl

Standaard uitrusting teams
Per team wordt voorafgaand aan het seizoen aan de jeugdleider/-trainer van het team de standaard materiaaluitrusting verstrekt. De materialen zijn allemaal gecontroleerd en zijn van de juiste kwaliteit. Sinds vorig seizoen is het nieuwe kledingplan ingezet. Om dit kledingplan in te voeren zal een bijdrage van de leden worden gevraagd (omgerekend € 1,- per lid per maand). In ruil voor deze bijdrage ontvangt elk lid van De Tukkers (gefaseerd en eens per vier jaar) een voetbalshirt en een voetbalbroek in bruikleen. Van de leden wordt verwacht dat de in bruikleen gestelde kleding op correcte wijze behandeld wordt. Bij verwijtbare schade worden de kosten op het lid verhaald. Het is niet mogelijk om alle teams gelijktijdig van een nieuw tenue te voorzien. De invoering zal gefaseerd worden doorgevoerd. De vereniging bepaalt, mede aan de hand van de staat van de huidige kleding, welke teams wanneer een nieuwe outfit ontvangen.

Materialen buiten de standaard uitrusting
Zijn er wensen voor extra sportmaterialen (buiten de standaard uitrusting om) dan kan de jeugdleider/- trainer een verzoek indienen bij de Werkgroep Jeugd. Indien gewenst zal de Werkgroep Jeugd contact opnemen met Algemene Zaken over de mogelijkheden rekening houdend met het jaarlijkse budget.

Materiaal zoekgeraakt
Zijn er sportmaterialen zoekgeraakt dan wordt dit zo snel mogelijk doorgegeven aan de Materiaalbeheerders Jeugd. Samen met hen wordt er gekeken naar eventuele vervanging. Bij aantoonbaar en verwijtbaar slecht beheer van de verstrekte materialen kunnen de kosten van het zoekgeraakte materiaal verhaald worden op de veroorzaker.

Materiaal versleten of stuk
Bij gebreken aan de sportmaterialen kan contact worden opgenomen met de Materiaalbeheerder Jeugd. De materiaalbeheerder beslist wat er met de materialen gaat gebeuren (vernieuwen, vervangen of repareren). Bij het niet-inleveren van de oude materialen worden er in principe geen vervangende spullen verstrekt.

Loopladders
Er zijn vijf genummerde en gekenmerkte loopladders beschikbaar voor algemeen gebruik. De loopladders zijn bedoeld voor de trainingen op ons complex en worden na gebruik weer opgeslagen in de materialenopslag bij het trainingsveld. De ladders zijn niet bedoeld om mee te nemen naar uitwedstrijden.

Keepershandschoenen
Bij de F-jeugd is vaak nog geen vaste keeper zodat aan JO9-teams handschoenen worden verstrekt tegelijk met het tenue voor de spelers in de tas. Voor de overige teams is een vergoeding per seizoen mogelijk (JO11: € 25,- / JO13 en JO15: € 35,- / JO17 en JO19: € 50,- per jaar).

Voetbaltenue
De jeugdspelers van De Tukkers spelen allen in sponsorkleding. De Sponsor Commissie heeft met elke sponsor individuele afspraken gemaakt over de samenstelling van het tenue (alleen shirt, shirt en broek, trainingspakken, etc.). De contacten met sponsoren dienen in alle gevallen via de Sponsor Commissie te verlopen. Bij teams die beschikken over trainingspakken is de betreffende jeugdleider verantwoordelijk voor de uitgifte en administratie er van. Daar waar de speler zelf voor een broek dient te zorgen: zorg voor een effen zwarte broek. Het wassen van de kleding wordt door de betreffende teams individueel gecoördineerd.

Sponsoring voetbaltenue
De Sponsor Commissie van De Tukkers heeft afspraken gemaakt met diverse ondernemers voor het beschikbaar stellen van de wedstrijdtenues. Elke lichting heeft daarbij zijn eigen sponsor:

  • JO19: Lucas IT
  • JO17: Building Design
  • M019: Broekhuis Autobedrijf
  • JO15: B&K Aannemingsbedrijf, Bouwmensen
  • JO13: De Pannenloods
  • JO11: Ten Velde Poelier
  • JO8 en JO9: Scholte op Reimer Aannemersbedrijf
  • Kaboutervoetbal: Bambino Kinderdagverblijf

Het is niet toegestaan om de door De Tukkers beschikbaar gestelde kleding (zoals trainingspakken) in privé tijd te gebruiken. Leidersjassen We willen als De Tukkers herkenbaar zijn en een passende uitstraling hebben. Om deze reden zijn er jassen beschikbaar voor alle jeugdleiders die door de Materialen Commissie voorafgaand aan het seizoen tegelijk met de overige materialen worden verstrekt aan de betreffende jeugdleiders.

Sleutels
Afhankelijk van de functie die een kaderlid binnen De Tukkers vervuld worden door de Materialen Commissie sleutels verstrekt, voorafgaand aan het seizoen tegelijk met de overige sportmaterialen. In geval van het kwijtraken van een sleutel wordt dit gemeld aan een lid van de Materialen Commissie.

Reserveshirts
Het kan zijn dat de tegenstander bij een thuiswedstrijd in (bijna) hetzelfde tenue speelt als De Tukkers (zwart-wit gestreepte shirts, zwarte broek). Om verwarring te voorkomen zal de jeugdleider voor afwijkende reserveshirts dienen te zorgen. De shirts zijn in de week voorafgaande aan de wedstrijd te reserveren (telefonisch of per email). Op vrijdag of zaterdag voor de wedstrijd zijn de shirts af te halen bij Ans Kuipers, Het Midden 11, tel.: 0546-441007, email: paulanskuipers@gmail.com. De shirts dienen direct na de wedstrijd weer te worden ingeleverd op bovenstaand adres.