Privacyverklaring

Privacyverklaring R.K.S.V. De Tukkers

Wij willen dat onze leden zich volledig kunnen focussen op het uitoefenen van hun sport en een juiste en veilige omgang met hun persoonsgegevens als een vanzelfsprekend iets kunnen beschouwen. Om voor onze leden aan te geven op welke manier wij omgaan met hun persoonsgegevens, is een privacyverklaring opgesteld. Hieronder vind je dit privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over jou als lid van onze vereniging. Het zijn gegevens die wat over jou vertellen of die we in verband kunnen brengen met jou. Wanneer je lid wordt van onze vereniging hebben we bepaalde persoonsgegevens nodig. We moeten bijvoorbeeld weten hoe je heet, waar je woont, wanneer je bent geboren en hebben onder meer een rekeningnummer van je nodig om de contributie af te kunnen schrijven. Een rekeningnummer zelf is geen persoonsgegeven, maar wordt dit wel wanneer jouw naam hieraan gekoppeld is.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

In eerste instantie vooral voor het inschrijven van onze leden in ons eigen ledenbestand en in het ledenbestand van de KNVB en/of NHV. Om speelgerechtigd voor onze vereniging te worden heeft de KNVB en/of NHV enkele persoonsgegevens van jou nodig. Daarnaast gebruiken we jouw persoonsgegevens voor onze financiële administratie en onze ledenadministratie. Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen hebben we een e-mailadres nodig.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Al je persoonsgegevens liggen vast in ons ledenadministratiesysteem: Sportlink. Dit is een goed beveiligd systeem waarin persoonsgegevens veilig zijn opgeslagen. De persoonsgegevens van jou die hierin vastgelegd zijn, zijn:

  • Naam, adres, woonplaats
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Nationaliteit
  • Geboorteland
  • Paspoort- of ID-kaartnummer
  • IBAN
  • Lidnummer

Hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren, hangt af van de situatie. Natuurlijk worden deze gegevens minimaal bewaard voor de periode dat je lid bent van onze vereniging. Zeg je jouw lidmaatschap op? Dan worden je gegevens maximaal twee jaar in ons systeem bewaard. Ben je bij ons in dienst geweest of heb je op een of andere manier vergoeding ontvangen voor diensten aan onze vereniging? Dan zijn we vanuit financiële verantwoording verplicht je gegevens nog zeven jaar na beëindiging lidmaatschap/samenwerking te bewaren.

Met wie delen we persoonsgegevens?

In principe delen we persoonsgegevens van onze leden nooit met mensen buiten onze vereniging. Dit geldt zeker wanneer het commerciële en/of marketingdoeleinden betreft. Omdat je lid bent van de KNVB en/of NHV, beschikken zij over inzage in jouw persoonsgegevens. Wanneer politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst gegevens van onze (oud-)leden vragen op basis van hun wettelijke bevoegdheid, zijn wij in veel gevallen genoodzaakt mee te werken. Verder kan de rechter besluiten dat wij als vereniging persoonsgegevens van een of meerdere leden aan moeten leveren.

Bij het gebruiken van onze website kan het zijn dat gegevens over jou (o.a. cookies, en een IP-adres) verwerkt worden door derde partijen als Google (maps), Facebook en je internetprovider. Wil je hier meer informatie over, dan verwijzen we je graag naar de privacypagina’s van de betreffende partijen. Als voorbeeld hebben we drie links naar privacypagina’s van Google, Facebook en Caiway.

Inzage in je persoonsgegevens, aanvullen, wijzigen of verwijderen?

Eenieder heeft te allen tijde het recht om bij onze vereniging te vragen welke persoonsgegevens we van hem/haar verwerken. Daarnaast is het mogelijk om je persoonsgegevens te laten aanvullen, wijzigen of verwijderen. Indien je jouw persoonsgegevens wilt laten verwijderen zullen we hier gehoor aan geven, tenzij we op basis van de wet of regels en richtlijnen deze gegevens blijvend nodig hebben. Indien je inzage in je persoonsgegevens wenst, deze wilt aanvullen, wijzigen of verwijderen kun je contact opnemen met het secretariaat van onze vereniging door het verzoek, voorzien van een kopie identiteitsbewijs, te sturen aan:

R.K.S.V. De Tukkers
t.a.v. het secretariaat
Kemnaweg 14
7665RJ Albergen

Binnen vier weken ontvang je een schriftelijke reactie op je verzoek.