Werkgroep senioren

Voorzitter:
Ben van de Weer
Secretaris:
Jeroen Stopel
Penningmeester:
Thijs Kruse
Wedstrijdsecretaris:
Ben van de Weer voetbal@detukkers.nl
Afgevaardigde TC:
Leden:
Ledenadministratie Jeugd/Senioren:
ledenadministratie@detukkers.nl

Vergadering Werkgroep Senioren

De Werkgroep Senioren komt één keer per maand samen voor de reguliere vergaderingen. Dit gebeurt dan op de eerste maandag van de maand vanaf 19.30 uur in de bestuurskamer.