Verenigingsadviseur

De Tukkers wil graag haar (kader)leden, ouders en vrijwilligers waar nodig ondersteuning bieden en voorzien van advies.
Niet in alle voorkomende gevallen is de benodigde informatie terug te vinden op onze website of eenvoudig elders op te vragen.
Onze verenigingsadviseur Ben van de Weer zal u daarom graag met raad en daad bijstaan of hij kan u wellicht doorverwijzen naar de juiste instantie
of werkgroep binnen De Tukkers.
Dus heeft u een hulpvraag of advies nodig, neem dan gerust contact op met onze verenigingsadviseur.
Verenigingsadviseur De Tukkers:
Ben van de Weer
E: voetbal@test.test.detukkers.nl
T: +31637419881