Sponsoring

RKSV de Tukkerst werd in 1932 opgericht door een actieve groep voetballende jongeren. Inmiddels is de vereniging uitgegroeid tot de grootste sportvereniging van Albergen. De vereniging kent naast een voetbalafdeling ook een bloeiende handbalvereniging. Als grootste sportvereniging vervullen wij een belangrijk sociaal maatschappelijke taak binnen de Albergse gemeenschap. Saamhorigheid en respect hebben wij hoog in het vaandel staan. Dat willen we uitdragen naar de samenleving. Dat we daar in slagen blijkt uit het grote aantal leden maar ook zeker door de vele vrijwilligers en sponsoren die De Tukkers een warm hart toedragen.

Onmisbaar, de steun van sponsoren
Zonder de steun van onze sponsoren kunnen wij niet bestaan. Elke steun in welke vorm dan ook wordt door ons bijzonder gewaardeerd. Sponsoring biedt een belangrijke bron van inkomsten om de club draaiende te houden, de contributiegelden op acceptabel niveau te houden en het draagt bij aan een professionele uitstraling van onze vereniging. Daarnaast zorgt het voor binding met de ondernemers. Welke vorm van sponsoring u ook kiest, u kunt er op rekenen dat we er alles aan doen een professioneel partneer op sportgebied te zijn.

Sponsorbrochure
Wilt u weten welke sponsormogelijkheden wij bieden, alle mogelijkheden staan opgesomd in onze sponsorbrochure, klik hier om de brochure als PDF te bekijken. Om het bestand te openen is Adobe Reader of een up-to-date webbrowser noodzakelijk.

*Door de komst van het kledingplan ( zie hieronder) vervallen de kosten van aanschaf van de kleding. Deze komen niet meer voor rekening van de sponsor.

Kledingplan
In 2015 hebben wij het kledingplan geïntroduceerd. Met de komst van het kledingplan behorende de hoge kosten voor shirtsponsring tot verleden tijd. De sponsor betaalt alleen nog een bijdrage voor de naamvoering op de shirts. Het kledingplan maakt sponsoring aantrekkelijker en biedt mogelijkheden meerdere sponsoren aan te trekken waarmee wij extra inkomsten kunnen genereren. Dat is nodig om de club ook in de toekomst financieel gezond te houden. Daarnaast is een uniforme professionele uitstraling een bijkomend voordeel van invoering van het kledingplan.

Sponsorcommissie
Om de sponsoring in goede banen te leiden is een sponsorcommissie opgericht. De sponsorcommissie bestaat uit Marco Geeshink, Walter Lansink, Liza Schoenmaker, Sanne Lansink, Emile Rekers en Jan Lansink. De sponsorcommissie onderhoud de contacten met de sponsoren. Zij wil hiermee voorkomen dat er een wildgroei ontstaat aan allerlei verzoeken die bij de sponsoren worden neergelegd. Verzoeken die voor sponsoren soms lastig te weerleggen zijn en waar de sponsorcommissie bovendien vaak zelf geen weet van heeft. We kunnen en willen onze sponsoren niet onnodig op kosten jagen en ook zeker niet onnodig een beroep doen op uw kostbare tijd. U wordt voor sponsoring altijd benaderd door een lid van de sponsorcommissie.

Sponsoravond
Als dank voor de steun aan onze vereniging worden alles ponsoren uitgenodigd voor een jaarlijkse sponsoravond. Wij trakteren u op een avondvullend programma. Soms met een komische insteek, dan weer een spreker met een duidelijke boodschap waar u als ondernemer uw voordeel mee kunt doen of we organiseren een uitje. Daarnaast is de sponsoravond een mooie netwerkavond. Onze sponsoren weten de sponsoravond bijzonder te waarden, dat blijkt ook zeker uit de hoge opkomst.

Sponsor worden?
Wilt u sponsor worden van onze prachtige vereniging. Neem dan contact op met
Walter Lansink
E-mail: sponsoring@detukkers.nl
Telefoon: 06-14825049

Vragen? Mail naar sponsoring@detukkers.nl