Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het algemeen bestuur van De Tukkers nodigt al haar leden van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Op maandag 28 oktober a.s. om 20.00 uur
zijn alle leden van harte welkom bij Café Zaal Morshuis in Albergen.
Dit jaar is gekozen voor een andere opzet dan in voorgaande jaren. Met een aantal zeer belangrijke thema’s met het oog op de toekomst van De Tukkers. Maar bovenal willen we onze leden ook een leuke en interessante avond bieden.
Er zijn twee sprekers uitgenodigd. Dit zijn Olga Assink over haar handbal carrière en Henk Jan Koershuis (Sportvoedingwebshop) over voeding, sportvoeding en alles wat er nog meer over te vertellen is.
Wij verwachten een grote opkomst en betrokkenheid van onze leden.
Tot 28 oktober!
Met vriendelijke groet,
Algemeen bestuur De Tukkers