Kirsten Vleerbos

Kirsten Vleerbos is één van de weinige vrouwelijke jeugdleiders binnen de afdeling voetbal van de Tukkers. In het verleden is ze al leider geweest van zoon Teun, het afgelopen seizoen heeft ze het team van zoon Jens (E6) begeleid. Bijzonder was dat ze dit samen met haar vader (de opa van Jens!) heeft gedaan.

‘Ik ben wel aardig sportief’
Het is dat ze in Zenderen toentertijd geen meidenvoetbal hadden, maar anders was Kirsten misschien wel bij de voetbal gegaan in haar geboortedorp. Voetbal is er met de paplepel in gegoten. Haar vader was zelf een fanatieke voetballer en ze trapte altijd een balletje met de buurjongens. Op zondag natuurlijk Studio Sport.  In plaats daarvan is ze gaan handballen en heeft jarenlang in het eerste team van Zenderen Vooruit gespeeld. Kirsten is nog steeds erg sportief; ze loopt hard en speelt regelmatig een potje tennis.

‘Verstand van voetbal geen noodzaak, maar wel handig.’
Samen met haar vader was Kirsten het afgelopen seizoen leider van E6, het team van zoon Jens. Daarvoor is ze al twee seizoenen jeugdleider geweest van de teams van Teun, haar andere zoon.

Het vorige seizoen had E6 geen vaste leider en was het idee om dit roulerend in te vullen door de ouders. Kirsten vond dit geen ideale optie en heeft zich gemeld als jeugdleider. Haar vader is toen ook later ingestroomd.

Ze geeft aan dat het niet noodzakelijk is om verstand van voetbal te hebben. Andere aspecten spelen bij de jeugd minstens zo’n belangrijke rol. Het is prettig dat je goed kunt omgaan met de jeugdspelers en in de gaten hebt wat er speelt binnen het team. “Af en toe voel ik me een soort maatschappelijk werker.” Gelijktijdig is dit ook één van de leukste dingen aan het zijn van jeugdleider: de omgang met de kinderen, zien dat ze met plezier voetballen en het constateren van de vooruitgang in hun ontwikkeling. Ontwikkeling op voetbalgebied, maar zeker zo belangrijk ook op sociaal gebied.


‘Naar uitwedstrijden gezellig de grote auto mee’

Kirsten geniet van haar rol als jeugdleider. De spelers uit het team vinden het iedere keer geweldig als ze met de grote auto samen op pad gaan voor een uitwedstrijd. Behalve van de spelers, ervaart Kirsten ook waardering van de ouders en de vereniging zelf. De communicatie vanuit het jeugd-bestuur is ook sterk verbeterd, zo geeft zij aan.
kirsten_vleerbos

‘Natuurlijk kan het altijd beter, maar er gaat ook al veel goed’
Kirsten geeft aan dat veel zaken goed zijn geregeld bij De Tukkers. Als voorbeeld noemt zij dat iedere zaterdag de indeling is gemaakt, de velden beschikbaar zijn en de scheidsrechters klaar staan om de wedstrijd te fluiten. Vooral dat laatste ervaart ze als een echte verbetering.
Mogelijke verbeterpunten hebben wat haar betreft te maken met transparantie. De vereniging is erbij gebaat dat er eenduidige richtlijnen zijn op basis waarvan bijvoorbeeld keuzes worden gemaakt bij de indeling van de teams. Openheid daarover voorkomt vragen en onduidelijkheid bij ouders of jeugdleiders.

Een ander punt van aandacht is volgens Kirsten de ondersteuning van de jeugdleiders. Heel goed is dat er een handleiding is gemaakt waarin diverse praktische zaken zijn uitgewerkt. Wat Kirsten wel mist is bijvoorbeeld informatie over de kwaliteit van de warming-up; wanneer is deze goed en wanneer niet? Wat te doen bij klachten van spelers, mogelijk als gevolg van een groeispurt? Nu wordt vanuit eigen ervaring gehandeld.

Kirsten vindt het niet noodzakelijk om een grote campagne op te zetten om aan nieuwe vrijwilligers te komen. Eigenlijk vindt ze dat enthousiaste verhalen van betrokkenen binnen de vereniging ‘zichzelf verkopen’.
Haar eigen verhaal als ‘TukkersTopper’ gaat daar zeker aan bijdragen!