Gebruik natuurgrasvelden vanaf vrijdag 14 september

Ten gevolge van de droogteschade aan onze natuurgrasvelden hebben we enige tijd terug de velden opnieuw doorgezaaid, extra bemest en vaker gemaaid. Verder hebben de terreinbeheerders de beregening nog langere tijd voortgezet. Het gevolg is dat het jonge gras zich goed heeft ontwikkeld en de grasmat op dit moment redelijk gesloten is. De beworteling is nog tamelijk ondiep, waardoor de velden wel vrij kwetsbaar zijn.
Ondanks dat denken we dat het acceptabel is de beperkingen in het gebruik nagenoeg allemaal op te heffen.

Dit betekent dat er weer getraind kan worden op veld B. Wel vragen we alle daar ingedeelde teams om, zolang het nog kan zonder verlichting, ook gebruik van het middengedeelte van veld C en D (dus vooral niet de doelgebieden).
Verder geen wedstrijden meer op het trainingsveld, behalve uiteraard het kaboutervoetbal.
De velden C en D zijn weer beschikbaar voor wedstrijden.

Attentie:
Wel vragen we alle leiders/trainers (vooral de eerste weken) bij het gebruik van het trainingsveld (en ook bij trainingen op veld C en D) aandacht te hebben voor:

  • Gebruik niet allemaal altijd hetzelfde gedeelte van het veld, maar verdeel de trainingen over het gehele veld en gebruik dan vooral die gedeelten waar de grasmat het “dichtst” is.
  • Bij gebruik van loopladders deze geregeld “verplaatsen”, zodat de grasmat niet plaatselijk kapot gelopen wordt.

Trainingsdoelen terugzetten op de daarvoor bestemde plaats!

We zijn nu nog maar korte tijd na de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar we constateren nu al enkele keren (weer) dat de trainingsdoelen niet altijd worden terug geplaatst op de daarvoor bestemde plaats, maar op de velden blijven staan. We zagen bv deze week dat een doel veld A was blijven staan, midden op veld B ook een doel en op het gras naast de “opslagplaats” voor deze doelen zelfs meedere doelen. Dit is ontzettend vervelend voor de onderhoudsmedewerkers. Ze blijven met die doelen “aan het slepen” en/of er moeten veel meer werkzaamheden (maaien/borstelen/slepen) handmatig uitgevoerd worden. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn en wekt veel ergernis op.
Dus graag aandacht daarvoor.

Hartelijk dank voor jullie medewerking.