Contributie Handbal

Contributie Handbal

De contributie in de onderstaande tabel is weer aangepast voor dit seizoen (mits goedkeuring in de jaarvergadering).

Ieder jaar verhogen wij de contributie met 2-3 %. De reden hiervoor is dat we in de pas willen blijven lopen met de NHV en niet na een aantal jaren een forse verhoging moeten doorvoeren. De NHV verhoogt ieder jaar zijn contributie ook met 2-3%.

Er wordt ieder seizoen € 1,00 extra gevraagd als bijdrage voor het kledingplan. Hierbij wordt een shirt en een broekje ter beschikking gesteld.

Peildatum leeftijd 31 december

De contributie wordt per maand geïncasseerd. Een seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni maar de contributie zal in 12 termijnen worden afgeschreven. De maandelijkse incasso gaat niet per team (senioren, A, B, C of D enz.) maar op leeftijd. Komt uw kind in een andere leeftijdsgroep dan gaat de contributieverhoging in het nieuwe seizoen in.

Leeftijdscategorie (einde jaar) Contributie per maand*
0-6 €9,50
7-8 €10,50
9-10 €15,00
11-12 €16,00
13-14 €17,00
15-16 €21,25
17-18 €24,50
Senioren (19-31) €28,00
Recreanten (32 en ouder) €21,50