Beste ouders/verzorgers,

Nog een paar weken, dan is de voetbalcompetitie 2023/2024 weer ten einde. Voor ons een periode om alweer vooruit te kijken naar volgend seizoen. Het indelen van nieuwe teams is altijd een tijdrovende klus, waar veel vrijwilligers hun best voor doen. Graag willen we jullie meenemen in onze werkwijze en beleid ten aanzien van de teamindeling. Voor ons is het belangrijk om op tijd te weten voor welke speelsters/spelers we de indeling moeten maken. De uiterste afmeldingsdatum voor het volgende seizoen is dan ook 31 maart. De afmelding kan gedaan worden door een mail te sturen naar ledenadministratie@detukkers.nl.

De Koninklijke Nederlandse Voetbal Vereniging (KNVB) houdt als richtlijn voor de indeling van de teams de kalenderleeftijd aan. Ook verschilt het aantal veldspelers naarmate de leeftijd hoger wordt. Het is dus belangrijk om te weten dat deze richtlijnen geen rekening houden met de klassenindeling op school. Bij een goede reden is het bij uitzondering mogelijk om voor een speelster/speler dispensatie aan te vragen, dit houdt in dat er bij bepaalde redenen er voor gekozen kan worden om een speelster/speler langer in een bepaalde leeftijdscategorie te laten spelen, in plaats van over te gaan naar een volgende categorie.

Doordat er jaarlijks enkele aan- en afmeldingen zijn en er naarmate de leeftijd hoger wordt meer veldspelers nodig zijn, is het niet altijd mogelijk om teams hetzelfde te houden door de jaren heen. Bovenstaande richtlijnen zijn voor ons de leidraad bij het indelen van de teams. Daarnaast houden wij rekening met een aantal zaken, zoals talent, sociaal-emotionele ontwikkeling, inzet en aanwezigheid tijdens trainingen en wedstrijden. Om bovenstaande goed in beeld te krijgen overleggen wij altijd met trainers en coaches bij het maken van de indeling.

Wanneer er naar aanleiding van deze brief, of na het bekendmaken van de teamindeling, vragen of opmerkingen zijn, dan mag hier contact over opgenomen worden met onderstaande contactpersonen. Wel met het vriendelijke, doch dringende verzoek dit op een respectvolle manier te doen! De Technische Commissie beslist uiteindelijk hoe de definitieve teamindeling zal zijn.

We zouden het ook op prijs stellen dat er niet over ons en onze werkwijze gepraat wordt, maar met ons!

De contactpersonen voor de teams zijn als volgt:

  • MO17 + JO12-2JM Silke Tulk
  • JO19/JO17: Frank Reekers 06-55154320
  • JO15: Tom Kuipers 06-42686717
  • JO13: Thijs Kuipers 06-24334301
  • JO12 tm JO08 + kabouters: Peter o. Dubbelink 06-54713337 / Dick Nijhuis 06-41289680

We hopen jullie bij deze voldoende te hebben geïnformeerd over de werkwijze omtrent de teamdeling. Mochten er nog vragen zijn, schroom niet om contact op te nemen met ons!

Met vriendelijke groeten,
De Technische Commissie voetbal de Tukkers

 

 

De Tukkers – Teamindeling jeugd en pupillen – seizoen 2024-2025