Alcohol- en rookbeleid op de zaterdagen

Sinds 1 januari 2014 is de Drank en Alcohol wet in Nederland gewijzigd en geldt dat het schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar verboden  is.

Voor alle duidelijkheid en om allerlei discussies met het barpersoneel te voorkomen heeft het bestuur van De Tukkers besloten om op zaterdagen in de kantine geen alcohol te schenken aan alle jeugdleden en de begeleidende kaderleden, zowel van De Tukkers als ook van de tegenstander. Tevens is het sportcomplex van De Tukkers elke zaterdag rookvrij. De Tukkers wil hiermee zijn jeugdleden zo gezond mogelijk laten sporten en ontwikkelen.