Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Alle jeugdleiders en jeugdtrainers hebben het verzoek gehad van het Algemeen Bestuur om een Verklaring Omtrent Gedrag in te dienen. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van het betrokken kaderlid in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een taak binnen de vereniging. Een jeugdkaderlid ontvangt een VOG als er geen strafbaar feit is gepleegd dat relevant is voor het uitvoeren van de functie van jeugdkaderlid binnen De Tukkers. De Werkgroep Jeugd doet namens het Algemeen Bestuur een beroep op de jeugdkaderleden die hiervoor zijn uitgenodigd hun medewerking te verlenen door de VOG aan te vragen en in te leveren.