Projectplan

Duurzaam sportcomplex de Tukkers Albergen.

-Voorbeeldproject voor de inzet van Biomassa en Zon voor het duurzaam opwekken van warmte-

De Tukkers in Albergen is een sportvereniging voor voetbal en handbal met een totaal van ca. 750 leden.  De vereniging is van plan om het sportcomplex te gaan verduurzamen door de inzet van zonne-energie en biomassa. De toegepaste installaties leiden direct tot een verlaging van het gebruik van fossiele brandstoffen en het vergroten van de inzet van hernieuwbare energie zoals zonne-energie en biomassa in de toekomst. Voor de vereniging zullen direct de energiekosten verlaagd worden.

Graag willen wij een project realiseren wat een voorbeeld/demoproject vormt voor de regionale plattelandseconomie en wat drempelverlagend kan werken bij de introductie van deze vormen van duurzame energie.

De brandstof voor de biomassaketel kan bestaan uit biomassapellets, vrij verkrijgbaar op de markt met een kostprijs ca. 50 % goedkoper vergeleken met aardgas. Een andere brandstof voor de ketel kan o.a. snoeihout of houtsnippers zijn.

Huidige situatie

Het complex bij de Tukkers wordt op dit moment verwarmd en door middel van een tweetal CV ketels, beide met een vermogen van ca. 45 KW. Eén van de ketels is ca. 15 jaar oud en is zowel technisch als ook economisch afgeschreven. De andere ketel is ca. 5 jaar oud en kan weer opnieuw worden ingezet voor realisatie de nieuwe situatie. Het totale gasverbruik op jaarbasis bij de Tukkers is ca. 15.000 m3. In de onlangs uitgevoerde energiescan is gebleken dat wij met name op het gebied van gasverbruik behoorlijk (+ 100%) boven de benchmark van vergelijkbare verenigingen liggen.

De elektrische installaties van ons complex bestaan met name uit verlichting van de ruimten en verlichting van de speelvelden. Het jaarlijkse verbruik aan elektriciteit is ca.30.000 KWh.  Volgens de energiescan ligt deze dicht bij de benchmark voor sportverenigingen. Wij streven er naar om ook in de toekomst een groot gedeelte van de elektriciteit op een duurzame manier door middel van zonnepanelen op te wekken, de middelen ontbreken daarvoor echter op dit moment.

Projectplan

Het project zal bestaan uit een gecombineerd systeem met zonne-energie en biomassa voor het opwarmen van warmwater voor gebruik in de doucheruimtes en de verwarming van de  kleedkamers, jeugdhonk, bestuurskamer en de verdere ruimtes op ons complex. Ook worden er bouwkundige aanpassingen t.b.v. de installaties en de biomassaopslag gepleegd.

Installatie: Op het dak van de kleedkamers zullen een zestal vacuümbuis collectoren geplaatst worden welke een binnen opgestelde zonneboiler met een warmwatervoorraad van 1000 liter kunnen opwarmen. Tevens wordt er in dezelfde stookruimte een biomassa (houtpellets/houtsnippers) CV ketel geplaatst. Voor de buffering van de warmte en i.v.m. regeltechnische voordelen zal deze ketel ook worden voorzien van een warm water voorraadvat van 1000 liter. Deze beide systemen zullen met elkaar geïntegreerd worden zodat ze de gehele warmwatervoorziening voor de douches en de verwarming van de ruimten kunnen voorzien. Als back-up systeem en tevens voor het bij-verwarmen  bij zeer extreme weersomstandigheden zal één van de bestaan de CV ketels op aardgas, in het systeem worden opgenomen. Op deze wijze kan de gehele warmwatervoorziening en verwarming van ons complex voor meer dan 80 % gerealiseerd worden door middel van duurzame energie.

Bouwkundig: Voor de opslag van de biomassa zullen we een voorraadbunker voor houtpellers of houtsnippers met een capaciteit van ca. 30 m3  realiseren.  Vanuit deze voorraadbunker zal de automatische voeding van biomassa naar de ketel worden gerealiseerd door middel van vijzels. Deze bunker moet een biomassa voorraad kunnen bevatten voor het gebruik gedurende 1 winterperiode. De stookruimte zal zo ingericht worden dat de gehele geïntegreerde installatie overzichtelijk en visueel toegankelijk is voor geïnteresseerden. Er zullen tevens enkele brandwerende voorzieningen in de ruimte getroffen worden om risico’s te beperken.

Infovoorziening: Voor de bezoekers en leden wordt de duurzaamheid van ons complex uitgedragen door middel van informatieborden en schermen waar het proces wordt uitgelegd en e.v.t. de actuele opbrengst wordt getoond. Dit geeft de mogelijkheid om bij een breder publiek duurzaamheid te promoten en te demonstreren.  De gegevens over (actuele) geproduceerde groene warmte zullen e.v.t. ook online gepresenteerd worden via de website van De Tukkers, waar ook informatie over het project en de installaties gegeven wordt.