Nieuw: Zaterdagvoetbal Senioren bij De Tukkers

Met ingang van het seizoen 2018-2019 zal De Tukkers voor het eerst met een Senioren voetbalteam gaan deelnemen aan een door de KNVB georganiseerde competitie op de zaterdag. Het Algemeen Bestuur van De Tukkers ziet de behoefte van haar voetballende leden voor de komende jaren sterk veranderen. En dat op meerdere terreinen: speeldag, teamgrootte, teamsamenstelling. Voor het komende seizoen wordt een pilot gestart middels de competitie-deelname van een Senioren Recreatief Zaterdagteam. Met deze pilot wil de vereniging ervaring opdoen en in de praktijk gaan ervaren wat de consequenties zijn van het starten van een zaterdagteam. Tijdens deze pilot zullen de opgedane ervaringen worden gebruikt om onderbouwde vervolgkeuzes voor de toekomst te maken.

Richtlijnen en spelregels:

 • De komende seizoenen 2018-2019 en 2019-2020 is er sprake van een pilot. In deze fase kan er slechts één team en mogelijk een tweede Zaterdagteam geformeerd worden. Dit laatste is afhankelijk van de resultaten uit de (tussentijdse) evaluatie.
 • Het pilot team mag slechts starten met de spelers die zich in een eerder stadium hebben aangemeld [lijst te ontvangen].
 • Uitgangspunt: Zaterdagvoetbal kan alleen maar recreatief zijn.
 • Selectiespelers van JO17 en JO19 en De Tukkers 1 en De Tukkers 2 krijgen geen toegang tot Zaterdagvoetbal. Zij hebben de verplichting een wederdienst te verrichten aan De Tukkers gezien de investering die De Tukkers in hun opleiding en begeleiding gedaan heeft. Deze restrictie geldt voor de seizoenen 2018-2019 en 2019-2020.
 • Als de pilot succesvol is en definitieve vormen aan gaat nemen dan zullen er nieuwe regels opgesteld worden voor JO17, JO19, De Tukkers 1 en De Tukkers 2. Uitgangspunt hierin zal zijn dat prestatiespelers niet zonder slag of stoot over kunnen naar recreatievoetbal op zaterdag.
 • Spelers van JO19-recreatief krijgen als eerste de mogelijkheid om toe te treden tot het pilot team.
 • Vervolgens zullen (tot voor kort jeugd-)spelers gepolst worden die de afgelopen twee seizoenen gestopt zijn met voetballen bij De Tukkers.
 • Voor de huidige recreatieve spelers op zondag zal er op dit moment geen ruimte zijn om deel te nemen aan de pilot gezien de reeds eerder aangemelde spelers en de nog te verwachten aanmeldingen.
 • Het Zaterdag Team zal zelf zorgen voor geschikte leiders en een scheidsrechter.
 • Het Zaterdag Team wordt ingedeeld in de lage klasse rekening houdend met de kwaliteit van het team.
 • Indeling van het Zaterdag Team is voorbehouden aan de speciale Zaterdag-selectie-commissie van De Tukkers.
 • Het Zaterdag Team heeft een extra inspanningsverplichting om vrijwilligerswerk te verrichten bij De Tukkers.
 • Thijs Kuipers en Rob Bijen zullen namens het Zaterdag Team per toerbeurt lid zijn van de Werkgroep Senioren.