Infogids Werkgroep Jeugd De Tukkers

Onder het motto “Elke dag een beetje beter” is de Werkgroep Jeugd continu bezig de organisatie binnen de Jeugdafdeling van De Tukkers verder versterken. Om die reden stelt de Werkgroep Jeugd van De Tukkers aan de start van elk seizoen een Infogids samen om alle direct en indirect betrokkenen bij de jeugd van De Tukkers te informeren over de afspraken die gelden binnen de vereniging. Doordat de afspraken zijn vastgelegd verwachten we dat alle betrokkenen de inhoud van deze Infogids kennen en daar naar handelen. De Infogids is middels onderstaande button te bekijken.

Bekijk de 'Infogids Werkgroep Jeugd De Tukkers 2018-2019'