Algemeen bestuur

Voorzitter:
Vacant
Secretaris:
Jor Muller secretariaat@detukkers.nl
Penningmeester:
Kjell Huisman 06-83026833 penningmeester@detukkers.nl
Namens Werkgroep Senioren:
Ben van de Weer 06-37419881 voetbal@detukkers.nl
Namens TC:
Ben Evers 06-10314095 technischecommissie@detukkers.nl
Namens Werkgroep Jeugd:
Wisselende afvaardiging werkgroepjeugd@detukkers.nl
Namens Werkgroep Handbal:
Arjan Boeve voorzitterhandbal@detukkers.nl
Namens Stichting DeTukkers / Algemene Zaken:
Wisselende afvaardiging algemenezaken@detukkers.nl