Structuur

In de loop der jaren heeft de handbalafdeling van De Tukkers zich ontwikkeld van een afsplitsing van de voetbaltak, tot een volwaardige organisatie met een eigen bestuur, een eigen handbalbeleid en spelvisie. Als omnivereniging blijft nauwe samenwerking met de voetbalafdeling hierbij gewaarborgd middels de diverse overlegstructuren.

De organisatie van de handbalafdeling is opgedeeld in een aantal commissies, te weten:

  • Werkgroep Handbal
  • Technische Commissie
  • Activiteiten Commisie

Daarnaast is er voor organisatie omtrent de scheidsrechters een scheidsrechtercontactpersoon aangesteld, en kunt u voor advies omtrent medische verzorging terecht bij onze fysiotherapeut.

Werkgroep Handbal

 

Voorzitter:
Gerard Keupink De Dijnsel 42 441731 gerardkeupink@gmail.com
Secretariaat:
Lisette Lucas detukkers@handbal.nl
Wedstrijdsecretariaat:
detukkers@handbal.nl
Penningmeester:
Gerrit Droste Weemselerweg 36 441859
Technische Commissie:
Sponsoring:
Hilda Oude Vrielink 442432 hilda@hov.speedlinq.nl
Materialen:
Marieke Droste

Marga Nijland

Medisch Beleid

 

Behandeling Sportblessures:
Bas Hassels Monning