Reglement beachveld

Het gebruik van het Beachveld op het terein van De Tukkers is onderhevig aan de volgende gebruiks- gedragsregels multifunctioneel beachveld De Tukkers:

 1. Het beachveld is gratis te gebruiken voor leden van de initiërende verenigingen( VVA, de Bokk’nHörnkes, Stg. Volksfeesten en de Tukkers). Dit is exclusief gebruik van de verlichting en de kleedkamers.
 2. Overige personen en verenigingen betalen de kosten conform onderstaande tabel.
 3. Het beachveld kan alleen gebruikt worden voor sporten, toernooien en/of andere evenementen na en in overleg met de beheerder.
 4. De sleutels zijn aanwezig bij de beheerder.
 5. Het betreden en gebruik van de velden is voor eigen risico.
 6. Het veld mag alleen betreden worden op blote voeten of met geschikte sokken.
 7. Bij het betreden van het veld schoenen en eventuele sokken plaatsen in de daarvoor (nu nog niet) aanwezige rek bij de ingang.
 8. Gedraag je als gast, het is niet toegestaan drank, snoep of etenswaren mee te nemen op het beachveld. Ook drugs, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden op het complex.
 9. Het veld kan gebruikt worden tot 22.00 uur, na 20.00 uur geluidsniveau beperken.
 10. De gebruikers zorgen zelf voor ballen.
 11. Gebruik van de velden in principe één week van tevoren aanvragen bij de beheerder.
 12. Bij aanvraag aangeven of gebruik gemaakt gaat worden van kleedkamers en douches. Afhankelijk van beschikbaarheid van de kleedkamers worden deze wensen gehonoreerd. De eventuele kleedkamertoedeling gebeurt door de beheerder, na overleg met de Tukkers.
 13. Bij de aanvraag aangeven of er eventueel verlichting gewenst is. De schakelaar is binnen het complex van De Tukkers en zal door de beheerder bediend worden.
 14. Na het gebruik worden de apart voor de gebruiker uitgezette velden weer verwijderd door de beheerder. De aanvrager dient hierbij ondersteuning te verlenen.
 15. Zorg na het verlaten van het beachveld dat er zo geen zand aan je lichaam en kleding blijft zitten. Klop dit zo veel mogelijk ter plekke van je af.
 16. Na gebruik dient het zand binnen de afrastering weer terug geveegd te worden vanaf de bestrating. Bezems zijn bij de beheerder beschikbaar.
 17. Na eventueel gebruik van kleedkamers en douches dienen de vloeren schoon gemaakt te worden (met vloertrekker en/of bezem) en het afkomende zand niet in het afvoerputje vegen, maar met behulp van de aanwezige stoffer en blik in de afvalbak deponeren.
 18. Er dient zorgvuldig en voorzichtig te worden omgegaan met de materialen, op het gehele sportcomplex. Eventuele vernieling van of schade direct melden bij de beheerder. De schade kan verhaald worden op de aanvrager.

Tarieven gebruik Beachveld

Per uur (max. 2 uur) Per dagdeel Per dagdeel
1 volleybalveld € 10,- € 25,- € 35,-
 2 volleybalvelden € 20,- € 50,- € 60,-
 3 volleybalvelden € 25,- € 60,-  € 75,-
 Hanbalveld € 20,- € 50,- € 60,-
Gehele beachveld € 25,- € 60,- € 75,-
Veldverlichting  € 10,-
Kleedkamer  € 6,- € 15,- € 25,-